جمانیوز:

سالهاست جریان اصلاح طلبی  در شهرستان کهگیلویه با مشکلی بزرگ هنگام  انتخابات  مجلس  روبه روست وآن  اختلافات عمیق دو طیف بزرگ این جریان  به رهبری آقایان منطقیان ولاهوتی  می باشد.نگارنده این مطلب کوتاه قصد واکاوی گذشته  این معضل بزرگ را ندارد چون نگارش همچین مشکلی منطقیان ولاهوتی را  به یاری خدا بوسیله نویسندگان توانا در آینده نزدیک  طی سلسه مقالاتی  به چالش خواهیم کشاند.فقط عنوان این مطلب را تحت عنوان((در انتظار تصمیم بزرگ))به احترام خیل عظیمی از مردم  که مشتاقانه  منتظر تصمیم این دو رهبر سیاسی هستند انتخاب کرده ایم.

این خبر را به اشتراک بگذارید :