پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

پس جمع آوری ثروت های نامشروع و یا شبه ناک و بدون قاعده و استفاده از آن برای به دست آوردن قدرت و نام و جایگاه و..جز شهوت رانی و سو استفاده چیز دیگری نخواهد بود و مسلما اگر دانشمند شهید امروز زنده بود از چنین آدم های تبری می جست.

گروه سیاسی ؛دین مبین اسلام ،دین تعالی و پیشرفت  و دین  توسعه همه جانبه دنیا مبتنی بر بر آخرت اندیشی و خدمت به خلق الله و رفع نیازهای مردم نیازمند بر  پایه ی ثروت مشروع ثروتنمدان است.نشانه های روشنی از فعالیت های مداوم حضرات معصومین اعم از کشاورزی و باغبانی و …در دسترس است که آن بزرگواران ، بر اساس تلاش خویش و کار وعمل به آبادانی دنیا پرداخته و با نگاه الهی و آخرت اندیشی این ثروت به کف آمده از حلال و تلاش خویش را وقف امورات دینی و مخصوصا کمک به نیازمندان کردند که در امورات امام علی (ع) بسیار می توان چنین مواردی را پیدا کرد.

لذا دین اسلام نه تنها با داشتن ثروت مخالفتی ندارد که آن را در صورت ملاحظات دینی و شرعی مثبت و سازنده می داند.نا گفته پیداست که دین اسلام با ثرروت نامشروع و باد آورده و با دارایی های شبه ناک مخالف بوده و آنها را مانع تعالی فردی و اجتماعی و از مصادیق دنیا پرستی و شهوت رانی می داند و بر تبری جستن از آن گونه ثروت اندوزی ها تاکید فراوان دارد.علمای بزرگوار دین و  دانشمندان اسلام شناس نیز به تبع دستورات و سنت الهی اولیا دین همواره به مراقبت از دارایی ها و اموال و ثروت ها تاکید داشته ، همگان را به دقت در سرچشمه ی این اموال فراخوانده است.

دانشمند بزرگ اسلام مرحوم مطهری که در وصف آثارشان امام خمینی فرمود : آثار مطهری بدون استثنا خوب است ، به عنوان اسلام شناسی که تذکرات و نوشته ها و آثارش به روز و در مقابل دیدگان همگان است ،هدف قرار دادن ثروت را شهوت رانی و مانع تحقق شخصیت حقیقی انسان می داند و ایشان فرمود: “اسلام با با هدف قرار دادن ثروت و این که انسان فدای ثروت شود مخالف است و سخت مبارزه کرده است” ؛ به عبارت دیگر پول پرستی را و این که برده پول باشد محکوم کرده است .که این شهوت رانی است و در این حالت پول ؛ خواستن توام است با دنائت و پستی و محو شخصیت انسان در پول و فقدان هر گونه شخصیت انسانی و شرافت معنوی.

پس جمع آوری ثروت های نامشروع و یا شبه ناک و بدون قاعده و استفاده از آن برای به دست آوردن قدرت و نام و جایگاه و..جز شهوت رانی و سو استفاده چیز دیگری نخواهد بود و مسلما اگر دانشمند شهید امروز زنده بود از چنین آدم های تبری می جست.

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :