پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

الحق و الانصاف اگر بخواهیم نقدی منصفانه و به دور از حب و بغض های شخصی بر عملکرد نماینده محترم کهگیلویه بزرگ حاج عدل هاشمی پور داشته باشیم، باید اذعان داشت که ایشان فردی بسیار پرکار اما نماینده ای بسیار ضعیف و به وظایف خویش ناآشنا بوده است.

 

یادداشتی که می خوانید از سری یادداشت های ارسالی مخاطبان می بیاشد و انتشار آن به معنی تایید تمام یابخشی از آن نیست ،می توانید با ارسال جوابیه آن را پاسخ یا نقد کنید.

عدل هاشمی پور نماینده مجلسی که هنوز هم مدیرکل پروژه های قرارگاه خاتم الانبیا است.

عنایت شیخی ؛ در دنیای جدید و در عصر ارتباطات کنونی یکی از اصلی ترین محورهای مدیریت جامعه اصل تفکیک قواست. از زمان مطرح شدن این نظریه توسط بزرگانی چون روسو و مونتسکیو و توجه شایان فیلسوفان سیاسی و رهبران کشورها و دولت های مدرن این اصل یکی از محورهای اصلی شکل گیری دولت های کارآمد و توسعه طلب شده است تا جایی که اگر در جایی دولتی یا کشوری به این مهم اهتمام نورزد و به این مسأله مهم و شایان، توجهی ننماید سایر دول به آن دولت به دیده تحقیر نگریسته و به شیوه نادرستی با آن برخورد خواهند کرد.
تفکیک قوا به دلایل متعدد و قابل توجهی شکل گرفته که می توان گفت خسته شدن مردم دنیا از استبداد و ظلم کامگی و همچنین توجه به تخصص گرایی و تقسیم کار از اصلی ترین دلایل شکل گیری این اصل مترقی است.
در جمهوری اسلامی ایران هم به مثابه سایر دولت ها مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اصل تفکیک قوا رعایت شده و بیان داشته که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که مستقل از یکدیگر بوده و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول دیگر این قانون اعمال می‌گردند.
در همین قانون اساسی که مانیفست حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران هست برای هر یک از این قوا وظایف و اختیاراتی در نظر گرفته شده که همگان را ملزم به رعایت آنها کرده است.
تقسیم کار قوا و توجه به این تقسیم کار باعث تعالی و سربلندی و توسعه و رفاه روزافزون جوامع شده و تجارب بشری در این زمینه گویای کاربرد مثبت و دقیق این اصل در هر دولت و ملتی بوده و هر دولتی که به این اصول توجه نکند قطعا در مسیر تعالی و پیشرفت قرار نخواهد گرفت.
در نظام جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از قوای مندرج و مطروحه در اصل پنجاه و هفتم وظایف و اختیاراتی در نظر گرفته شده که این قوا موظف به اجرای این وظایف و اختیارات هستند.
قوه مقننه که در همه جای دنیا بعنوان تاثیرگذارترین قوای در حاکمیت هاست و نقش مهم تقنین قوانین را در دولت های مدرن بر عهده دارد در نظام ما هم به مثابه سایر دول نقشی بی بدیل و تاثیرگذار تقنین قوانین و نظارت بر اجرای آن قوانین را بر عهده دارد.
وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی طبق فصل ششم قانون اساسی(اصول ۶۲ تا ۹۹) به بخش های ذیل تقسیم می گردد:
۱- وضع و اصلاح قانون
۲-نظارت برقوه مجریه
۳- رسیدگی به شکایت های مردم
۴- نظارت برمعاهدات و قراردادهای بین المللی
۵- نظارت بر اصل استقلال و تمامیت مرزی کشور
۶- نظارت بر اصل آزادی برای افراد جامعه
۷- نظارت برقراردادهای مالی دولتی با طرف خارجی
۸- نظارت برتدوین بودجه
با توجه به مفادی که در بالا برای وظایف و اختیارات مجلس عنوان شد حال با نگاهی گذرا به سلوک و راه و روش نماینده محترم کهگیلویه بزرگ در این مدتی که بر کرسی مجلس جلوس نموده اند می توان مقایسه ای حداقلی بین این وظایف و نحوه عملکرد ایشان انجام داد و عملکرد ایشان را بر طبق وظایف قانونی ایشان به محک سنجش و نقادی گذاشت.
الحق و الانصاف اگر بخواهیم نقدی منصفانه و به دور از حب و بغض های شخصی بر عملکرد نماینده محترم کهگیلویه بزرگ حاج عدل هاشمی پور داشته باشیم، باید اذعان داشت که ایشان فردی بسیار پرکار اما نماینده ای بسیار ضعیف و به وظایف خویش ناآشنا بوده است.
در اکثر موارد ایشان با وجود اینکه نماینده مجلس شورای اسلامی ست اما همچنان در همان پست مدیریتی قبلی خویش یعنی مدیر پروژه های قرارگاه خاتم الانبیا فکر و تئوری پردازی کرده و به کار مشغول است.
اگر چه ایشان انسان صادق و پرکاری ست اما با توجه به وظایف نمایندگان و مجلس هیچ یک از این وظایف رو حتی به صورت حداقلی انجام نداده و حتی به آنها فکر هم نمی کند.
برای اینکه بدانیم ایشان در این مدت حضور در مجلس چگونه عمل نموده و چگونه به وظایف خویش جامه عمل پوشانده، بهتر است که نگاهی به طرح ها و لوایحی که ایشان در مجلس به آنها رای داده یا آنها را نفی نموده بیندازیم تا از این رهگذر نقدی منصفانه بر عملکرد ایشان داشته باشیم.
اگر به وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس که در بالا به آن اشاره شد، نظر بیفکنیم نیک می بینیم که ایشان در هیچ یک از این وظایف موفق نبوده و اصلا به این وظایف فکر هم نمی کند.
در وضع و اصلاح قوانین تا کنون حضور ایشان نه به صورت محسوس و نه غیر محسوس، احساس نمی شود. در هیچ یک از مراحل وضع و اصلاح قوانین ایشان نه بعنوان موافق و نه به عنوان مخالف حتی کوچکترین اظهار نظری تا کنون در مجلس نداشته است.
در بحث نظارت بر قوه مجریه وضع ایشان اسفناک تر و سیاه تر است.
ایشان با دستگاه های اجرایی استان از استانداری بگیر تا فرمانداری ها و سایر ادارات اجرایی بصورت کاملا مستأصل عمل نموده و درگیری های کلامی خشونت آمیز ایشان با استاندار، فرماندار، ریاست محترم اداره راه و سایر ادارات بر هیچ کس پوشیده نیست.
در حوزه نظارت بر اصل آزادی برای افراد جامعه، نظارت بر معاهدات بین المللی، نظارت بر قراردادهای مالی دولتی با طرف خارجی و نظارت بر تدوین بودجه استیصال ایشان نمایان تر و درخشان تر است.
ایشان در حوزه هایی دخل و تصرف دارد که اصلا هیچ ارتباطی با وظایف مورد تعریف نمایندگان مجلس در قانون ندارد و اقدامات ایشان بیشتر دخل و تصرف در حوزه های ادارات اجرایی و ادارات متولی مسائل عمرانی و اجرایی استان هست.
بی شک ایشان هنوز هم خود را در کسوت مدیرکل پروژه های قرارگاه خاتم الانبیا می بیند و پیرو همان اقدامات قبلی به دنیا و جهان پیرامون و کهگیلویه بزرگ نگاه می کند.

نداشتن مشاوران کارآمد و قوی و همچنین ذهن پروژه ای ایشان باعث شده تا ایشان همه وظایف نمایندگی مجلس را در پروژه های که اصلا به ایشان و وظایف قانونی ایشان ارتباطی ندارد ببیند و نتواند کار اصولی و شایان ذکری در کهگیلویه بزرگ انجام دهد.

وظیفه قانونی و تعریف شده برای ایشان تقنین قانون و نظارت بر اجرای قانون می باشد و ایشان باید به این مهم توجه نماید و تا دیر نشده به اصل و اساس خویش بازگردد.
به اقوال تمامی بزرگان علم مدیریت و توسعه مدیریت به معنای نهادسازی و پیگیری اهدافی ست که برای این نهادها تعریف و تعبیه می شود.
پس برای به سامان کردن امور حتما باید تمامی وظایف و اهدافی را که برای نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی تعریف کرده ایم تماما به منصه ظهور رسانده و همه آنها را پیگیری کنیم.
یکی از دلایل اصلی این هرج و مرج مصطلحی که در استان ما و خاصه حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ وجود دارد و یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی این دیار همین بی توجهی به وظایف و اهدافی ست که برای نهادهایی چون قوه مقننه و قوه مجریه و قس علی هذا در نظر گرفته اند.
عدم توجه به وظایف محوله باعث شده که قوا و نهادهای وابسته به آنها در کار همدیگر دخالت کرده و عدم آشنایی نماینده های مجلس شورای اسلامی به وظایفشان این دخالت های بی جا را پررنگ تر و ملموس تر کرده است.

مردم شریف کهگیلویه بزرگ باید نیک بدانند که انتخابات مجلس و انتخاب نماینده مجلس با توجه به شرحی که گذشت و وظایفی که قانون برای نمایندگان در نظر گرفته، بسیار مهم و تأثیرگذار هست و باید بدانند که انتخابشان در انتخابات مجلس شورای اسلامی چقدر می تواند کهگیلویه بزرگ را از تنگناهای پیش رو نجات داده و به سلامت عبور دهد. انتخاب فردی آشنا به وظایف و قوانین قطعا می تواند منجر به تعالی و پیشرفت کهگیلویه بزرگ گشته و مردم این دیار همیشه یتیم در مجلس را از این فقر و فلاکت حاصل از بی تدبیری نمایندگان و مدیران ناکارآمد نجات دهد.

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :