پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

اتحادوهماهنگی مدیران ، معاونین ، معاون آموزگاران ، راهبران آموزشی وتربیتی ومسئولان وکارشناسان دوره ی ابتدایی استان برای شروع هدفمند سال تحصیلیی…..

به گزارش“صبح خرد”، معاونت آموزش ابتدایی استان کهگیلویه وبویراحمد درآستانه سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به منظورتبیین سیاست ها ، راهبردها و طرحها وبرنامه های آموزشی وتربیتی دوره ی ابتدایی اقدام به برگزاری جلسات قطبی بامشارکت همه کارگزاران بخش مدیریت نمود.

دکترعلی زهرایی (معاون محترم آموزش ابتدایی استان )ضمن عرض تسلیت وتعزیت به مناسبت شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین ویاران باوفایش اظهار داشت : مدیریت آموزشی درسیرتکوینی خود بابهره گیری ازعلوم مختلف وبه ویژه حوزه های روانشناسی وعلوم تربیتی، همگام باسایر مدیریت ها سعی در استفاده ی مؤثراز میانبرها و افزایش بهره وری دارد. هزاره سوم را هزاره تغییرات سریع نام نهاده اند، لذا هرگونه بی توجهی نسبت به تغییرات و یا غفلت از آن هزینه های سنگینی را به نظام آموزشی تحمیل می نماید، که از آن جمله می توان به تغییرات معنی دار درتعریف و مفهوم یادگیری، روشهای آموزشی ، مدیریت کلاسهای درس و مدل های مدیریت آموزشگاهی اشاره کرد. امروزه مدیریت آموزشی جای خود را به رهبری آموزشی، روشهای توضیحی و تقریری درتدریس جای خود را به روشهای گروهی وفعال تدریس ، و نتیجه مداری جای خود را به فرایندمداری داده است. بدیهی است در چنین شرایطی کسب هرنوع موفقیت درهریک از ساحت های آموزشی وتربیتی ، همراهی مستمر و هوشیارانه مدیران ، معاونین ، معاون آموزگاران ، معلمان و راهبران آموزشی وتربیتی با تحولات شگرف فراروی را مطالبه می نماید. با این توصیف معاونت آموزش ابتدایی استان در آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ جلسات آموزشی ، توجیهی مدیران ، معاونین آموزشی و پرورشی ، معاون آموزگاران مدارس با بیش از ۵۰نفر دانش آموزو راهبران آموزشی وتربیتی را به صورت قطبی درسطح استان برنامه ریزی واجرانمود . ایشان اهداف برنامه سالانه مدیران رابه شرح زیر بیان نمودند.
– تبیین سیاست های آموزشی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ معاونت آموزش ابتدایی
-تبیین رئوس طرح ها وبرنامه های سال تحصیلی ۹۸-۹۷معاونت آموزش ابتدایی استان
-تبیین انتظارات معاونت آموزش ابتدایی استان از مدیران ومعاونین مدارس وراهبران آموزشی وتربیتی درحوزه ی مدیریت آموزشگاهی
-ایجاد همسویی های مطلوب بین سطوح ولایه های مختلف اجرایی درراستای توسعه وتقویت دانش ومهارتهای حرفه ای نیروهای آموزشی
-بحث وتبادل نظر پیرامون تقویت ارتباط بین خانه ومدرسه
-بررسی راهکارهای تقویت ارتباط مدیران و معاونین مدارس و راهبران آموزشی وتربیتی با معاونین آموش ابتدایی شهرستانها و مناطق متبوع و استان
-تبیین راهکارهای جلب مشارکت در اداره امورمدارس
-آگاهی از طرح ها وپیشنهادات اجرایی مدیران و معاونین مدارس و راهبران آموزشی وتربیتی
-بهره گیری ازفناوری های نوین باتأکیدبر محتوای الکترونیکی درفرایند یاددهی ویادگیری
-توسعه وتقویت نظام برنامه ریزی و مدیریت آموزشگاهی ازطریق ارتباط پیوسته با مجریان به ویژه معلمان ، مدیران ومعاونین مدارس و راهبران آموزشی وتربیتی
آقای دکترزهرایی بیان داشت ، جلسات آموزشی ، توجیهی سالانه مدیران بامشارکت قریب به ۱۰۰۰نفر از نیروهای مدیریتی ، نظارتی دوره ابتدایی درسه قطب کهگیلویه، گچساران و بویراحمد برگزارگردید.
قطب شماره ۱ شامل شهرستانها ومناطق بویراحمد، دنا ، لوداب ، مارگون وعشایر به میزبانی شهرستان بویراحمد به استعداد ۴۶۴ نفر درتاریخ ۲۶/۶/۹۷
قطب شماره ۲ شامل شهرستانهای گچساران ، بهمئی وباشت به میزبانی شهرستان گچساران به استعداد ۲۵۷نفر
قطب شماره ۳ شامل شهرستانها ومناطق کهگیلویه ، چرام ، لنده ، چاروسا ودیشموک به میزبانی شهرستان کهگیلویه به استعداد ۲۵۴ نفر
آقای دکتر زهرایی درادامه اظهارداشتند : این جلسات با حضور و مشارکت مستقیم اینجانب و روسای محترم ادارات آموزش دوره های اول و دوم و رئیس اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی دوره های ابتدایی استان برگزارگردید و در جلسات قطبی سه گانه به سوالات و ابهامات شرکت کنندگان پاسخ گفته شد.
دکترزهرایی درخاتمه ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی۹۸-۹۷ و رویش جوانه های امید ، توفیق وسربلندی همه دانش آموزان ، معلمان زحمتکش و فرهیخته ، مدیران و معاونین مدارس ، راهبران آموزشی وتربیتی ، اعضای گروههای آموزشی و جمیع فرهنگیان درتمامی دوره های تحصیلی و به ویژه نیروهای خدوم و زحمتکش دوره ی ابتدایی را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمودند.

 

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

این خبر را به اشتراک بگذارید :