پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

به گزارش  روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان باشت :کارشناسان ارزیابی وعملکرد آموزش و پرورش استان کهگیلویه وبویراحمد وارزیابان مناطق سردسیری  از مدارس شهری وروستایی شهرستان باشت بازدید کردند

مدیر آموزش وپرورش شهرستان باشت گفت:این بازدیدهابا هدف ارتقای کیفیت آموزش و پرورش وسند تحول بنیادین آموزش وپرورش صورت می گیرد. در این بازدیدها نقاط مثبت و ضعف مشخص می شود و بر اساس آن می توان راهکارهای اصلاحی را تدوین کرد، و اقدامات لازم را به عمل آورد.

دکتر حاتم سلیمانی معاون آموزشی شهرستان باشت در این باره گفت: هدف از این بازدیدها کسب آگاهی و اطلاع از میزان مطابقت عملکرد هر یک از حوزه های اداری و آموزشی با اهداف، برنامه ها، ضوابط و دستورالعمل ها در راستای اهداف مدیریت کیفیت جامع و اقدامات اصلاحی و اعمال کنترل های لازم است .

حاج ابراهیم خالویی رئیس اداره ارزیابی استان کهگیلویه وبویراحمدنیزگفت: ارتقای کیفیت آموزش و توسعه فرایند پرورشی وتربیت بدنی راهبرد اصلی آموزش و پرورش است و مدیران برای دستیابی به این اهداف باید راهکار عملیاتی داشته باشند.

ایشان در ادامه  با بیان اینکه نتایج این بازدیدها به صورت کمی و کیفی،استخراج شده و با سایر مناطق استان نیز مقایسه خواهد شد، تصریح کرد: در این بازدیدها تلاش می شود تا ارزیابی مدیران از فعالیت و عملکرد آموزشی و پرورشی آنان انجام شود.

در ادامه کارشناسان وزارت آموزش و پرورش با حضور در مدارس شهری وروستایی شهرستان باشت   از نحوه اجرای طرح ها و برنامه های دوره های ابتدایی و متوسطه، دیدن کردند و از نزدیک از روند اجرای طرح های مختلف بازدید کردند و در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های مسئولان آموزش و پرورش شهرستان باشت و مدیران مدارس، عملکرد مدارس را در اجرای طرح های مختلف، ارزیابی کردند وجهت رفع اشکالات موجود بازخوردهای مربوطه از طرف اداره کل به شهرستان ارسال می گردد.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :