پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

مدیر آموزش وپرورش دهدشت سرپرست معاونت آموزشی آموزش وپرورش این شهرستان را  منصوب کرد .

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، علی پورک پور در حکمی محمود  آباد را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی آموزش وپرورش دهدشت منصوب کرد.

محمود آباد دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق پیش از این کارشناس ارزیابی عملکرد و پیگیری شکایات بوده که سابقه ۲۵ سال خدمت در آموزش وپرورش دهدشت را دارد.

آباد جایگزین سیروس دشتیان شد که از ابتدای دولت اول  تدبیر و امید معاون آموزشی آموزش وپرورش دهدشت بود.

به گزارش“صبح خرد”،مدیر آموزش وپرورش دهدشت پس از صدور ابلاغ محمود آباد با نگاشت نامه ای از زحمات سیروس دشتیان تقدیر کرد.

متن نامه تقدیر مدیر آموزش وپرورش دهدشت از معاون آموزشی سابق دهدشت بدین شرح است ؛

باسلام برپویندگان طریق علم وادب به ویژه آنانکه نهانخانه وجود را سراچه مهر خدا ساخته  وپهندشت قلب خویش را کشتزار ایمان وصفاوصمیمیت قرارداده اند.

دردانشگاه زندگی،عقلانیت معطوف به ارزشها،تجلی گاه سطح والای انسانیت است.ارزش مانای آدمی به تثبیت موقعیت ومقبولیت اجتماعی است نه به منصب داری مقطعی ،چراکه به قول افلاطون الحسن مغناطیس القلوب.ابرکنشگران سپهرعلم واخلاق که به فضیلت نطق ومزیت عقل آراسته شدند،موقعیتهای خود را محدود نمی کنند وندا می دهندکه:

بسان رودکه درنشیب دره سربه سنگ می زند رونده باش                  امیدهیچ معجزی زمرده نیست،زنده باش

امیرکلام امام علی (ع) می فرماید:الولایات مضامیرالرجال یعنی مدیریتها میدان آزمایش مردان است.

اینک که دورزمان وگردش ایام،سلسله وصل منصب فعلی رابه نطاق فراق می کشد،رسن تسلی بخش خاطرما مسرور خاطرات درکنارهم بودن است درمقام وموقعیتی دیگر.

به قول گوته فیلسوف معروف باید پیوسته دگرگون شده،تجدید حیات کرده وجوان گردیم ودرغیراین صورت متعصب وسخت می شویم.همکار گرانسنگم جناب آقای سیروس دشتیان ،رابطه دوستانه ما درقالب شخصیت حقیقی مانا وماندگارخواهد بود لیکن آنچه دستخوش تغییر است،جایگاه حقوقی است.ژرف اندیشان واقع بین به خوبی واقفند که تغییرباعث بهبودی سازوکارسازمانی است.به قول وینستون چرچیل ،روبه پیشرفت یعنی دگرگونی وروبه تکامل یعنی دگرگونیهای بسیار.

باتوجه به اینکه عمیق ترین لایه شخصیت هرفرد مثبت است، امیدوارم که واقع بینانه وبا درنظرگرفتن مقتضیات زمان،جایگاهی راکه مدیریت آموزش وپرورش به عنوان فرادست راس هرم،درجریان پروسه کاری تشخیص می دهد،بپذیریدوبامرتفع نمودن نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت که خصایص لاینفک آدمی است،برمسندجایگاه دیگرتکیه بزنید واخلاق حسنه ای را که پیامبراکرم(ص)مارابه آن سفارش فرموده سرلوحه کارخودقراردهید.درپایان ازاینکه دراین مدت چندماه با هم بودن درمجموعه مدیریتی آموزش وپرورش به عنوان سکاندار بخش عظیم ومهم معاونت آموزش متوسطه ، شاهدامواج همت وهمکاری تحسین برانگیزتان بودیم،صمیمانه واز ژرفای دل ازجنابعالی کمال تقدیر وتشکر رابه عمل می آورم وبه امیدآنکه مانند استوانه ای استوار،میان به خدمت همنوعان ببندیدوشاهداستمرار همکاریهای بی دریغتان درجایگاه دیگر باشیم.

 

                                     اوقات خوش آن بودکه با دوست به سرشد         باقی همه بی حاصلی وبی ثمری بود

 خدواندبه همه خدمتگزاران صدیق عرصه تعلیم وتربیت توفیق عنایت فرماید.

 

                                   علی پورک پور مدیر آموزش وپرورش دهدشت

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :