پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

عزل شبیخون وار فرماندار سابق کهگیلویه و برگزاری آئین معارفه سرپرست فرمانداری کهگیلویه در اتاقی کوچ و به دور از چشم مردم و رسانه ها و برگزاری باشکوه آئین تودیع و معارفه فرماندار گچساران با حضور استاندار و معاون استانداری و بسیاری از مدیران استانی به همراه نماینده پرقدرت گچساران باعث ایجاد نوعی یاس و دلزدگی مردم کهگیلویه شد.

بعد از این اتفاق موج عظیمی از واکنش ها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در تقبیح این تفاوت آشکاربه راه افتاد.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، یادداشتی که در ادامه می خوانید از سری یادداشت های سیاسی تحریریه پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد می باشد که با توجه به اصل رعایت حق پاسخگویی ،منتظر پاسخ روابط عمومی استانداری استان خواهیم بود.

آقای استاندار کهگیلویه شما را نخواهد بخشید…

مراسم تودیع معارفه فرماندار شهرستان گچساران و لشکرکشی استاندار و مدیران استانی به همراه نماینده مردم گچساران در مقابل عزل غیر محترمانه و بدور از شان فرماندار سابق کهگیلویه و برگزاری آئین معارفه سرپرستی فرمانداری کهگیلویه  مثال اعین مدیریت فشل دستگاه اجرایی و استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد است. آئین تودیع و معارفه فرماندار سابق و فعلی گچساران  با خود حرف های نگفته زیادی دارد؛  جلسه ای که نشان دهنده و بیانگر نگاه غیرمتوازن دستگاه استانداری به مناطق و شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد است.

براستی چرا و به چه دلیل باید اینگونه باشد!؟

چه انگیزه هایی در پس این رفتار سیاسی می تواند جا خوش کرده باشد و اساسا هدف از تحقیر کهگیلویه چیست!؟
چرا باید اینچنین تفاوت آشکار و عریانی بین معارفه های فرمانداران شهرستان های استان ما باشد؟؟
مقصر اصلی این ظلم عظیم کیست؟
در استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد چه خبر است و آیا کسی پیدا نمی شود این نابسامانی ها را سامان دهد؟
در ساختمان استانداری کهگیلویه و بویراحمد چه کسی تصمیم ساز رفتار سیاسی و نحوه برخورد با اینچنین مسائلی است؟؟
دستگاه اجرایی که باید همه شهرستان های یک استان را به یک چشم نگاه کرده و بین آنها توازن برقرار نماید چرا این قدر شدید و معنادار بین شهرستان های استان تفاوت قائل شده و رفتار دوگانه و چندگانه ای را در پیش گرفته است!؟
آیا علم توسعه، قانون، عرف، رهبری نظام، دین و آیین ما امر به رعایت انصاف و توازن در رفتارها و پخش درآمدها و مواهب توسعه‌ نکرده اند؟
در پس این رفتار چندگانه چه انگیزه هایی نهفته است؟؟
استاندار و دستگاه اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد از این لاک دفاعی بیرون بیایند و شفاف و صریح اعلام کنند که دلیل این رفتار چندگانه چیست؟؟
به چه دلیل توازن را رعایت ننموده و بین شهرستان های استان تفاوت قائل می شوید؟؟

آیا همین مسائل و نحوه پخش مواهب عامل اصلی عقب ماندگی و فقر عمیق در استان ما نیست؟؟
وقتی که فکورانه به این موضوع ورود کنید نیک می فهمید که انگار دست هایی در کار است تا بصورت عامدانه شهرستان کهگیلویه را به محاق برده و بر مشکلاتش بیفزایند.

چرا باید استاندار یک استان که متعلق به همه ی استان است اینقدر ذلیلانه تحت تاثیر آرا و نظرات یک نماینده باشد؟

استاندار و دستگاه اجرایی استان هر چه سریعترو  تا دیر نشده به این موضوع ورود کرده و دلایل این رفتارهای ناپخته و غیرقانونی را بیان نمایند.

آقای استاندار شما استاندار استان کهگیلویه وبویراحمد هستید  نه استاندار نماینده پرقدرت و پرنفوذ گچساران ،شما نماینده عالی قوه مجریه در این استان هستید و نباید شان این قوه را با انفعال بیش از حد در مقابل نماینده مجلس به حاشیه ببرید !!

یقینا مردم  کهگیلویه  مسببان این ظلم آشکار و این تبعیض گستاخانه را هرگز نخواهند بخشید.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :