پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

با حکم رئیس هیات فوتبال استان ،مصیب یوسفی در جایگاه رئیس هیات فوتبال لنده در سمت خود ابقا شد.

به گزارش”پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، با حکم خداداد افشاریان مصیب یوسفی در سمت خود ابقا شد.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :