پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کهگیلویه وبویراحمد تغییر کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان معاون آمار این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، حسن نوروزی طی حکمی علی پوزش را به سمت معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد .

علی پوزش فرماندار سابق کهگیلویه و کارمند سازمان مدیریت وبرنامه ریزی است  کارنامه موفقی در مناصب قبلی خود دارد .

توانمتدی در بحث بودجه ، پاک دستی ، مردم داری و اخلاق محوری از خصایص مهم علی پوزش است.

پوزش فارغ التحصیل رشته اقتصاد است .

گفته می شود علی محمدی معاون کنونی پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد بعنوان معاونت آمار سازمان و مدیریت برنامه ریزی استان البرز منصوب میشود.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :