پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

با پایان  کار فروزان به عنوان استاد، هنرجو عباسی که تا الان به عنوان شاگرد در کنار فروزان بود حال به عنوان استاد شروع به کار کرد نحوه آچار کشیدنش فنی بود و صدا کردن شاگردانش با صلابت بود.

کارشناس هنرستان و کار و دانش آموزش وپرورش دهدشت روایت جالبی از دیدار و بازدید از یکی از مراکر فنی و حرفه های داشته که با توجه به اهمیت موضوع و نوع نگاه خواندن و تامل در آن خالی از لطف نیست.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، متن این یادداشت روایی آموزشی یاسر موسوی بدین شرح است :

در بازدید هفته گذشته در حال بازدید از کارگاه های یکی از  هنرستان های شهر دهدشت  بودم و یک به یک نکات رو بررسی می کردیم و نکاتی را با هنرآموزان و کادر اجرایی مدرسه به بحث می گذاشتیم درباره وضعیت امکانات و نحوه تدریس و چگونگی بازدید کادر اجرایی از کلاسها و…

در ادمه برای ارزیابی بالا بودن کیفیت آموزش به کارگاه مکانیک رسیدیم با هنرآموزان به گفتگو نشستیم  و برای اینکه ببینم هنرجویان چند مرده حلاجند و چقدر در مطالب ارائه شده مسلط هستند چند اشکال که در ماشین خودم بود و طی چند روز گذشته ادامه داشت  را برای هنرجویان مطرح کردم و گفتم مشکل از کجاست ؟

هنرجو فروزان که مشخص بود اعتماد به نفس کافی دارد گفت: باید نگاه کنم.

تسلط و اقتتدار در کلامش برایم جالب بود سویچ ماشین را تحویل دادم و گفتم با دقت بررسی کن.

  شک داشتم  که نکنه نتواند ایراد رو پیدا کند و خجل شود رفت و ما هم سر گرم گفتگو با هنرآموزان شدیم و هنرآموزان از توانمندی های فنی و مهارتی ایشان سخن راندند بعد از چند دقیقه ای صدایم کردند و گفتند فروزان کارتون داره.
هنرجو فروزان مشکل را تشخیص داد و با تواضع گفت می تواند تعمیر کند ولی مشکل دیگری هم دارد که در تخصص من نیست و عباسی باید ببیند
گفتم عباسی کیه؟
گفت:  آقا منم…………..
گفتم یه نگاه به ماشین بنداز ببین مشکلش کجاست.
نگاه کرد و یه دور تو مدرسه هم با ماشین  زد و برگشت و گفت سه ساعت کار داره.
لحن صحبت و تسلط و اعتماد به نفسی که داشت و اینکه که با اطمینان حرف می زد  برایم جالب بود و زمانی که به من  گفت جالب تر
اول فروزان کارش را شروع کرد و به تعمیر پرداخت به نحوه نگاهشان به ماشین دقت میکردم مو شکافانه بود و با دقت ……………

با پایان  کار فروزان به عنوان استاد، هنرجو عباسی که تا الان به عنوان شاگرد در کنار فروزان بود حال به عنوان استاد شروع به کار کرد نحوه آچار کشیدنش فنی بود و صدا کردن شاگردانش با صلابت بود.
تو همین حین داشتم به این فکر می کردم که وظیفه ما به عنوان آموزش و پرورش چیست ؟ چه نقشی می توانیم داشته باشیم؟ چقدر به هنرستان های فنی و حرفه ای توجه کردیم؟

آیا وقت آن نرسیده به جای پرداختن صرف به رشته های تجربی و سایر رشته ها به مراکز فنی و حرفه ای و هنرستان ها به عنوان مراکز یادگیری فنون و هنر کار توجه کنیم و دانش آموزان را برای ورود به بازار کار مهیا کنیم؟

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :