پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

در هر دو جریان های سیاسی مصطلح در کشور و علی الخصوص در کهگیلویه بزرگ به دلیل غلبه لمپنیسم پرخاشگر و ستیزه جو، نیک اندیشان جامعه جرأت عرض اندام نداشته و فضا را به این افراد نان به نرخ روز خورِ کم مایه واگذار کرده اند.

“سقوط اخلاق و عروج لمپنیسم ستیزه جو در کهگیلویه بزرگ”

عنایت شیخی ؛ مایکل پولانی همه‌چیزدان مجاری-بریتانیایی که مشارکت‌های نظری مهمی در شیمی فیزیک، اقتصاد و فلسفه انجام داد، پس از بررسی علل انحطاط و فروپاشی حکومت های مارکسیستی کمونیستی اروپای شرقی جمله تکان دهنده ای دارد که خیلی به کار ما در این روزهای ایران فسرده و کهگیلویه بزرگ و مظلوم می آید.
او می گوید نظامی که بر واژگونی مطلق اخلاق بنا نهاده شده باشد، ذاتا ناپایدار است.
همچنین فرانسیس فوکویاما، در کتابى به نام اعتماد بر موضوع بحران مشروعیتِ نظام آمریکایى انگشت مى‏ گذارد و آن را ناشى از بى‏ توجهىِ رهبران جامعه به اصولِ اخلاقى و رفتارِ تقلب‏ آمیز آنان در امور سیاسى مى‏ داند.
لزوم توجه به اخلاق، درستی، راستی و صدق گفتار و کردار در عالم سیاست، اکنون بر هیچ کسی پوشیده نیست تا جایی که بزرگان توسعه راستی و درستی فضای سیاسی جامعه را یکی از مولفه های مشخص توسعه محوری می دانند.
متاسفانه جامعه این روزهای ما در عالم سیاست و حوزه فعل سیاسی گرفتار پلشتی ها و زشتی های عدیده ای ست که شاه کلید این زشتی ها، دروغ و منفعت طلبی های شخصی ست. (تهمت های بی اساس، پرخاشگری های سطحی و دروغین، ائتلاف با رقیبان و دسیسه چینی برای ناکامی رفیق)

این روزها شهریاران عصیان گر نیکولو ماکیاولی پا به عرصه اجتماع گذاشته اند و با هر ابزاری قصد رسیدن به قدرت را داشته و از هیچ رذیلتی در این راه فروگذار نیستند.
شهریارانی که در وقت نیاز هم قسم دروغ می خورند و هم پشت سر رقیب اما رفیق خویش توطئه چینی کرده و برچسب های ناروا به او می چسبانند، تا از این رهگذر برای چند صباحی بر سریر قدرت نشسته و جامعه را به قهقرای سقوط نزدیک تر کنند.
کمی آن طرف تر همین رفیقِ گرمابه و گلستان، در هنگامه پیری و بازنشستگی جهت زمین زدن دوست دیرینش آسمان ریسمان بافته و سالهای تصدی گری بی مایه خویش را با استدلالات سطحی توجیه می کند.

در هر دو جریان های سیاسی مصطلح در کشور و علی الخصوص در کهگیلویه بزرگ به دلیل غلبه لمپنیسم پرخاشگر و ستیزه جو، نیک اندیشان جامعه جرأت عرض اندام نداشته و فضا را به این افراد نان به نرخ روز خورِ کم مایه واگذار کرده اند.
لمپنیسم ستیزه جویی که چنان دامن اخلاق و ادب را دریده که حتی کوچکترین نقدی را برنتافته و با کوچکترین نقدی فضا را به حاشیه برده و آب را گل آلود کرده و به وسیله ی انحصار رسانه های زرد وضعیت را قطبیت گرا کرده و با مثلث منحوس زر و زور و تزویر محیط بحران زده ی این روزهای کهگیلویه بزرگ را آلوده کرده اند.
ورود پول های کثیف از یک سو و همچنین بمباران اخبار جعلی رسانه های زرد، در کنار رواج رذایل اخلاقی منحط، محیطی ناکارآمد را بر کهگیلویه بزرگ مسلط کرده است.
رشد قطبیت گرایی های سیاسی، در کنار لمپنیسم ستیزه جویِ پرخاشگر، باعث شده تا مردم بخت برگشته این دیار محروم در فضایی به دور از شفافیت و راستی و درستی به فعل سیاسی پرداخته و دچار تردیدهای ناروا و انتخاب های سطحی حاصل از جو سیاسی شده تا از این رهگذر فقر عدیده ی موجود در این دیار همچنان باقی مانده و تشدید گردد.
لزوم رعایت اخلاق، انصاف و پیگیری مستمر این مهم، همچنین ورود انسانهای اخلاق مدار و کاربلد، قطعا نسخه ای شفابخش برای درمان این وضعیت قرمز و این رحم گندیده خواهد بود و نطفه های ناپاک و فرزندان ناخلف دروغ و منفعت طلبی های شخصی را سقط خواهد کرد.
نیک اندیشان و بزرگان جامعه کوتوله و زوار درفته این دیار بخت برگشته و مظلوم، باید با جدیت تمام و حضور حداکثری وارد عرصه ی مهم فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شده تا از قبل شکل گیری این دیالکتیک مصطلح میمون آنتی تزی نیک مولود گشته و فضا از این پلشتی و ناپاکی پاک گردیده تا از این راستا کهگیلویه مغموم در مسیر توسعه و تعالی قرار گیرد.

برای عاقبت این نهال خشک، درخت
برای عاقبت خود کرامت و لبخند
نهال خشک تو در انتظار باران ها
بهار پنجره ها در محبت و لبخند…

عنایت شیخی
فروردین ۹۸

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

این خبر را به اشتراک بگذارید :