پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

جلسه پرسش وپاسخ در دانشگاه پیام نور لنده برگزار شد.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، در جلسه ی پرسش وپاسخی که با موضوع،دانشجو-استاد-دانشگاه وباهمت بسیج دانشجویی،برگزارشد،دانشجویان دانشگاه واساتید به بحث وجدل پرداختند،مشکلاتی بیان شد،سوالاتی پرسیده شد،و همچنان مدیریت دانشگاه جز همان توجیهات همیشگی ،چیزی به هویت دانشجو اضافه نکرد،

دراین جلسه سیدغفار فتحی خطاب به حضار گفت،من امروز درس شهامت میدهم،اما کیست مرایاری کند؟درادامه گفت آیا فتوا،سوال،پیام و رسالت عاشورا در فضای جامعه دانشگاهی کشور،ودرخرد کوچک،یعنی دانشگاه پیام نورشهرستان لنده ،تحلیل وتبیین، تفهیم شد؟
امروزه آشوبیدن دانشجو درخود،دریدن عنکبوت های فریب،شهامت درحقیقت طلبی و آرمان گرایی،ایستاده مردن،تولید علم،ساختارشکنی، تیزبینی ومساعی بودن دررونق تولید ملی واقتصادمقاومتی،مبارزه بافسادعلمی،و بصیرت در بیانیه ی گام دوم انقلاب، مصداق روشن لبیک یا خامنه ای است،

درادامه ایشان مسئولان کشوری،استانی،و شهرستان رامتعمقانه مورد پرسش قرارداد؛
وگفت:

۱-جناب مهندس سعیدی کیا،مگررهبری نمی فرمایند، دانشگاه مبداهمه تحولات است؟مگر،بنیاد علوی برای رفع محرومیت ها در شهرستان لنده،متمرکز وبسیح نشده است؟مگر دانشگاه به عنوان شاخص ارشد توسعه،توسعه همه جانبه وپایدار رامنجرنمیشود؟آیادانشگاهی که بعداز گذشت هشت سال ،ساختمانش تکمیل نشده،چگونه سواره گان خط تحولش میتوانند ترانه بسازند؟
چرادیدگاه شما نسبت به نقطه ی تحول که دانشگاه هست درسطح شهرستان لنده در اولویت ونیاز سنجی تان،جایگاهی ندارد؟بدانید اگر ظرف چندماه دیگر،ساختمان ۸۰درصدی دانشگاه را تکمیل نکنید،شکوائیه ای به شخص رهبری خواهم نوشت،

۲-جناب دکترسجادی خواه،مدیرکل پیام نور استان ک.ب؛فتنه در خواب است بیدارش مکن،به هزاران کویرسرد و خاموش که بر بال هایتان قافیه ی بی تفاوتی آویزان است،بایدبدانید که وجوددانشگاه برای شهرستان اولین ها،بقای اصلح تر توسعه هست،به والله من اگر جای شما بودم تنهابا۳۵۰کلمه،ساختمان دانشگاه را تکمیل میکردم،درضمن ما خواهان تغییر مدیریتی دردانشگاه پیام نور لنده هستیم،توصیه میکنم به شهرستان اولین ها بیایید،وازنزدیک بامن و سایر دانشجویان سخن گویید،

۳-جناب دکترکریمی نژاد فرماندار محترم شهرستان لنده،گویاوعده هایتان درخصوص دانشگاه به تعطیلات رفته اند،شباهتی ازشما به سلبریتی های غیرسیاسی
میبینم،محافظه کارانه درسیاست دخالت میکنید ورندانه توسعه رادورمیزنید؟ آنگونه که با افتتاح سایت پروازی شهدای شهرستان لنده به اولین ها عزتی دادید،با دلسوزی نسبت به هویت سازه ی خودتان، توصیه میکنم بادغدغه های دانشجویان آشتی کنید،

۴-امام جمعه ی محترم شهرستان حاج آقای محمودی،مادانشجویان در سکوت خزان ودرلابلای بهت شراب مرثیه سرمیکشیم،بغضمان راآنگونه که بارها بیان کردید،تاهزاران بار در تریبون نمازجمعه فریادبزنید تا شاید حقیقت طلبی ،خفتگان راکرکند،

درادامه فتحی خطاب به رییس دانشگاه جناب دهقان گفت ،وقتی ازکلیتی به نام دانشگاه صحبت میکنیم،و شما از حضور مسئولین و اصحاب رسانه واهمه دارید،باید به وضوح فهمید،که ساختاردرونی و مدیریتی این دانشگاه،درحال متلاشی شدن است،چراکه شما با یکنواختی و تفکری داس گونه،بیشترازکتاب ها به مادرس هرگزداده اید،این چه مدیریتی است که چشم هایش،درعین وتماشاست،ودل های دانشجویانش خون جگرمیخورد؟مادانشجویان مظلوم،اهالی سرزمین دردهستیم،دراین دانشگاه اکسیژن به نقطه ی صفررسیده است،عصب هایمان را متلاشی کردید،این دانشگاه مشتعل ودر حال سوختن است مادانشجویان برتلی ازخاکستریم،دراین دانشگاه حقیقت طلبی کابوس میبیند،گفتگویی از پریدن نیست،نخبه های پرنده همه خیس اند،تضارب افکاری نیست،متینگ وتریبونی نیست،افکاردرنطفه خفه میشوند،در مدیریت شما اراده ها به فجیع ترین وناجوانمردانه ترین شکل ممکن به دار آویخته میشوند،حصار،انکار،دیوار،خفقان،برچسب،مدیریت بی تبخیر،سنتی،ابتدایی،مهدکودکی،وجنینی شما ابزاری فرسوده هست که خشکیده و ریشه های ترقی رامی خشکاند،

ازشمامیپرسم اساساً،جداً،واقعاً،حقیقتاً،چراشمارارئیس دانشگاه می نامند؟

سوالات بی جواب زیادی تلنبارشده که آن ها رامجمع الجزایر ،توجیهات بیم ها و بهانه های شما دروجدانتان حک میکنم، جناب دهقان این سوال ذهنم را درگیر وخوابم رامغشوش کرده، وقتی فرمودید درطی این دوسال؛بودجه ی فرهنگی دانشگاه صفر بوده، شماکه خود را انقلابی وارزشی خطاب میکنید،پس چرا درطی این دوسال حاضرنشدید،هزینه ی صد هزارتومانی برای برگزاری یک محفل را متقبل شوید؟مگر مولا حسین(ع) وشهدا،به خاطر کدامین معجزه جاوید،عاشقانه در صحرای سوزان کربلا،زیباترین نمایش ها را خلق کردند،به چه خاطر؟

جناب دهقان دم اعتماد به نفس درمقابل بازدم تردید؟

من شرعاً وعقلاًمعتقدم،افرادی که نمیتوانند خدمت صادقانه ای انجام دهند،ودرمسیر تاریک خدمت رسانی پنجر کرده اند،بهتراست بیش ازاین نفرین عیال الله رابرای خودنخرند،ومیزی برای منصب ادعا رابه میزی برای خدمت تحویل دهند.

سیدغفارفتحی
۱۳۹۸/۲/۴

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :