پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش تسهیلات پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری سراسر کشور تا تاریخ ۹۸/۲/۱۵-(مبالغ به میلیون ریال) را منتشر کرد.

به گزارش“سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، در استان کهگیلویه وبویراحمد ۲۱۷۷نفر از این تسهیلات بهره مند شدند که با نگاهی اجمالی این آمار قابل تحلیل های متفاوتی می باشد .
بعنوان مثال از جمله وام های مربوط به اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان کهگیلویه وبوراحمد بیشترین تعداد وام ها به شهرستان های بویراحمد ودنا و کم ترین آن به شهرستان های کهگیلویه ولنده اختصاص یافته است .
در حوزه های تولید لباس محلی و گلیم بافی و بوم گردی ومجتمع های تفریحی بیشترین از نظر تعداد وام های داده شده و میزان وام قرار دارند که با یک نگاه سرانگشتی بایستی تولیدات این تعداد گلیم باف و تولید کننده لباس محلی وام گیرنده بتواند علاوه بر بازار داخلی به کشورهای همسایه نیز صادرگردد.
در این گزارش آمده است که داده‌های مربوط به جداول پرداخت تسهیلات از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بصورت ماهانه به روزرسانی می‌شود.

این آمار عجیب و اسامی عجیب در کنار توزیع نا متوازن منابع مالی و تسهیلات  در شهرستان های استانی در حالی است که علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه وبویراحمد بارها و در جلسات و تریبون های مختلف به نظم و قانون مندی تاکید می کرد و از نگاه مساوی به همه مناطق استان می گفت ولی با رسانه ای شدن گیرندگان این تسهیلات معلوم شد همه این ادعا در حد حرف ماند.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

این خبر را به اشتراک بگذارید :