پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

صحبت کردن از حقوق حقه ی مردم و پیگیری مطالبات انها به دور از حرکت های عوام پسند ونخ نما شده شجاعت وصراحت بیان خلاف مانورهای رنگین رسانه ای از ویژگی های مردی است که به معنای واقعی وکیل المله بودن بر هر چیزی ترجیح میدهد..
بهرام پارسایی نماینده ی  مردم شیراز برخلاف رویه ی معمول ومرسوم بسیاری ها حنجره ی مردمانی است که ایشان را انتخاب نموده اند …

حال این روزهای اقتصاد ایران حال خوبی  نیست ،تورم افسارگسیخته ،گرانی های آزاردهنده ،پایین آمدن سطح قدرت خرید مردم  در کنار تحریم های ناجوانمردانه ؛امان ملت بزرگ ایران را برید و آستانه ی تحمل مردم را به حداقل ممکن رسید …در این میان اما ؛فریادهای مردی از دیار زاگرس هرزگاهی آراممان می کند ؛ “نماینده ای به نام شیراز اما برای تمام ایران” ؛حرف می زند ،فریاد می کشد ،جسور است و بی باک ، می شود گفت ؛ در میان همه نمایندگان مجلس ؛ “نماینده تر از هر نماینده ای است”.

بهرام پارسائی وقتی حرف از منافع ملت و ملی در میان باشد هیچ ملاحظه ای را رعایت نمی کند ،بر سر کارخانه های خودروسازی فریاد می کشد به بلندای زاگرس ،به عمق دردهای مردمان دیار زاگرس ،دندان پزشک دردمندی که دردهای ملت آرامش را از وی سلب کرده و بی خیال تمام پس لرزهای بعد و حین و قبل نطق هایش ؛ بی گدار به آب می زند نه اینکه تدبیر نمی کند اتفاقا مدبر درد آشنایی است که می اندیشد و می گوید و  برای نجات غریقی، گدارها را نمی شناسد و به جنگ تلاطم موج های سهمگین تورم ،گرانی ،کیفیت پایین خودروها وسقوط ارابه ی آهنی در دل دنا می رود و رستم وار ؛ نه اژدهای هفت سر خودرو سازان و نه گرگ خشمگین قیمت ها و صاحبان زر  ترسی به دلش می اندازد ؛ هر چه هست بهرامی است از تبار مردان غیور زاگرس که با ته لهجه شیرینش انگاری هم لهجه تمام اقوام ایرانی است ،سهم شیراز است اما خال هندوی ثروت و قدرت ،بخارای پول و زر و سمرقند شهرت شیدایش نمی کند و رنگ و لعاب تایید و عدم تایید برایش اهمیتی ندارد که ندارد ؛ چون فرزند ملت است و ملت خط قرمز بهرام خانه ملت………….

حال اقتصاد ایران وخیم است و وخیم تر می شود با اعمال تحریم های استکبار اما دلیلی نمی شود که نگفت ،ننوشت و فریاد نزد ، آهای خوش نشینان صندلی های مخملی بهارستان ،بهار حضورتان بلند مدت نیست و گاهی به هم سلفانان در گذشته کمی فقط کمی بیاندیشید شاید عبرتی بگیرید و با بهرام پارسایی هم صدا شوید ،یاد بگیرید و بکوشید که یاد بگیرید که عمر نمایندگی شما دیر یا زود چه دلتان بخواهد و چه نخواهد به پایان خواهد رسید و به شهر و دیارتان باز می گردید ولی بدانید ملت بزرگ ایران از کم کاری و بی مسئولیتی شماها نخواهند گذشت و آه مظلومان دامنتان را خواهد گرفت…….

صحبت کردن از حقوق حقه ی مردم و پیگیری مطالبات انها به دور از حرکت های عوام پسند ونخ نما شده شجاعت وصراحت بیان خلاف مانورهای رنگین رسانه ای از ویژگی های مردی است که به معنای واقعی وکیل المله بودن بر هر چیزی ترجیح میدهد..
بهرام پارسایی نماینده ی  مردم شیراز برخلاف رویه ی معمول ومرسوم بسیاری ها حنجره ی مردمانی است که ایشان را انتخاب نموده اند …
مردی که دربند زیبا حرف زدن نیست ترجیح میدهد تازیانه ی انتقادش اثرگذار باشد تا بیان ترکیبات زیبای رسانه پسند …
نماینده ای که حرکت بین خطوط و بندبازی های مرسوم سیاسیون در کلام ورفتارش هیچ جایگاه و ارزشی ندارد.

هر چه هست بهرام است و پارسایی برای تمام آلام و رنج های ملت………………..

 

ادریس کشاورز مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :