پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

خبری خوش شنیده ام که اسبت را زین نموده ای تا در انتخابات مجلس در ایلام شرکت نمایی فصل بهار است و مسیر ایلام از طریق چهار محال و شمال خوزستان سر سبز اسبت را روانه ان دیار کن که این دیار خود سوارانی ماهر وچیره دست کار ازمود وسربلند دارد

به نام خدای مهربان
جناب اقای احمدی استاندار استان کهگیلویه وبویراحمد
با ابلاغ سلام اکنون که دست به قلم برده ام تامواردی را به استحضار حضرتعالی برسانم قریب به ۵۵۰روز ازحضورت به عنوان نماینده عالی دولت دراستان میگذرد ورودت مصادف بود باپائیز و صحبتهایت نشان از بهاری دل انگیز میداد صحبت های اتشینت در جلسات شورای اداری همراه باانتقادات تند از استاندار قبلی و اعلام اداره ای استان بصورت قوم و قبیله ای براین باور بودیم که چیزی در چنته داری اما چیزی نگذشت که مدیران در جلسات شورای اداری متوجه صحبتهای رعد وبرقی حضرتعالی شدند که هیچ بارانی در پی نخواهد داشت که صد البته چنین شد.

جناب استاندار دراین دیار پر نعمت امامحروم که پایتخت طبیعت است و بام نفت ایران و بلاد شاپورش نشان از ریشه وپیشینه تاریخی این قوم دارد حضور حضرتعالی نه تنها پیشرفت وترقی و جهشی را برای استان در پی نداشت بلکه همان نیمه جانی که درروند تولید وتوسعه میتوانست موثر باشد رو به کما رفته ودر حال نابودی است.

دراین ایام که دراستان حضور داری ظاهرا فقط  یکبار سرزده ازمرکز درمانی تامین اجتمائی بازدید داشتی و اعلام نمودی ای خدمات در خور شان این مردم نیست حرکتی زیبا و پسندیده بود اما ایکاش یکبار سرزده ازمراکز درمانی درشهر یاسوج بازدیدی داشتی ایکاش یکبار سرزده از ادارات کل بازدید مینمودی تامتوجه سردرگمی مردم بی پناه و عدم حضور و پاسخگویی بعضی از مدیرانت میشدی ایکاش یکبار ازطریق اینترنتی متقاضی نوبت دهی مراکز درمانی میشدی تا از عمق درد این مردم دردمند مطلع میشدی که چنین نکردی سیل بی تدبیری وسوء مدیریت دراین استان اظهر ومن شمس است بی رمقی وبی حالی وعدم پاسخگوی در ادارات وبی نتیجه ماندن مراجعات مردم وعدم نظارت بر بازار و صدها مشکلات دیگر نشان از ان دارد که همانطور که در بازدیداز مرکز در مانی تامین اجتمایی فرمودی که این خدمات شایسته این مردم شریف نیست باید عرض کنم که این نحوه مدیریت هم شایسته این مردم نیست سرزد و ناشناس بین مردم برو تا متوجه شوی که دراین مدت نه تنها قبول ویا مشروط نشده ای بلکه مردود و مردود خبری خوش شنیده ام که اسبت را زین نموده ای تا در انتخابات مجلس در ایلام شرکت نمایی فصل بهار است و مسیر ایلام از طریق چهار محال و شمال خوزستان سر سبز اسبت را روانه ان دیار کن که این دیار خود سوارانی ماهر وچیره دست کار ازمود وسربلند دارد که به لطف نبوغ ومدیریتشان فراوانند اجازه بده تا اگر اندک دعایی در حقت باشد بدرقه راحت شود‍ امیدوارم آزرده خاطر نشده باشی

سید امرالله یزدان بخش

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

این خبر را به اشتراک بگذارید :