پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

دوران سرپرستی  جعفر نیکبخت در کهگیلویه  اندک ،بی ثبات و متزلزل بود و بااستعفای وی رسما به پایان رسید دورانی که هیچ گاه استاندار همیشه مدعی پشت فرمانداری که خود منصوب کرده بود نایستاد.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، صندلی فرمانداری کهگیلویه با جعفر نیکبخت با حاشیه فراوان آغاز  شد و با حمایت اندک اصلاح طلبان حامی استاندار از یک طرف و عدم حمایت جدی علی محمد احمدی و تیم مدیریتی وی از سرپرست فرمانداری  از طرف دیگر ،کهگیلویه را وارد دوران مدیریتی بی ثباتی کرد که علاوه بر سوختن نیکبخت بی حاشیه و ارام سندی بود بر عدم اقتدار استاندار و عدم توانایی وی و یاران و اطرافیانش که نشان دادند نه کهگیلویه برای انها اهمیتی دارد نه توسعه کهگیلویه و نه اصلاح طلبان کهگیلویه….

نیکبخت عصر امروز استعفا داد و یقینا استعفای مرد بی حاشیه و ارام فرمانداری اتفاق جالبی هرگز نخواهد بود و حامیان استاندار در کهگیلویه بیشترین تاثیر را در این اتفاق نامیمون و نامبارک  دارند کسانی که بدون مطالعه و بی پایان از رفتن خادمی ذوق زده شدند هیچگاه فکرش را نمی کردند با بی اعتنایی عجیب علی محمد احمدی به کهگیلویه  روبه رو شوند.

نوع آمدن و رفتن و عدم حمایت از نیکبخت آرام سند معتبری است بر ادعای کسانی است که همواره در صدد بودند زیر پای نیکبخت را خالی کنند و خود و نزدیکان خود به جای وی بشنینند و سندی معتبر تری است بر عدم اقتدار استانداری که هیچگاه کهگیلویه برایش اهمیتی نداشت.

حامیان استاندار در کهگیلویه به همراه اندک نیروهای ضعیف خود در ساختمان استانداری وبرخی رسانه ها همراه  نشان دادند آنچه می گویند با انچه هستند عمیقا تفاوت دارند و ذوقی زدگی انها از آمدن نیکبخت و عدم حمایت از وی در ادامه کار و تغییر رویه ای یهویی در حمایت از استاندار نشان معتبر این ادعاست.

به زودی در یادداشت مبسوطی به  شرح حال همه این مشکلات و خیانت های که به جعفر نیکبخت شده  خواهیم پرداخت. 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :