پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

دانشگاه علوم پزشکی را به نقطه مطلوب نزدیک تر کرده است اما هنوز در ابتدای راه است و لازم است که نمایندگان محترم با درک این نکته که سلامتی مردم چیزی فراتر از بازیهای سیاسی است به جای دخالت در عزل و نصبها در کنار مسئولان اجرائی قرار گیرند و کمک کنند تا بن بست ها گشوده شود و اعتبارات مالی و تجهیزات مورد نیاز مردم در این حوزه تامین گردد.

بعد از عزل دکتر ایلامی صندلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان به دکتر یزدان پناه رسید ، کوله باری از تجربه و تخصص ،آشنا به امورات سازمانی ،تعهد و دلسوزی و آشنایی کامل با تمام جغرافیای استان دلایلی است که می توان قلم برداشت و نوشت و حمایت کرد ؛ نه برای هیچ چیزی ،که برای “جان” این مهمترین و ارشمندترین هدیه خدا به انسان ؛ عملکرد رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی استان تا همین جا قابل دفاع است ،شاید زمان مناسبی برای قضاوت عملکرد نباشد اما آنچه دیدیم و میبینم نوید روزهای خوشی است برای دانشگاه عریض و طویل  اما پر چالش علوم پزشکی استان و تلاش کنیم راهی که برگزیدند فارغ از هر تعصبی ختم به خیری شود که جان انسان ها همواره مهم و ارزشمند باشد.نوشتار زیر نقدی است بر عملکرد نمایندگان استان و تاییدی است بر عملکرد دکتر یزدان پناه ،شاید آنگونه که نگاشتیم مورد قبول طبعتان قرار نگیرد اما مخاطبان عزیز را به دقت در ژرفای این نوشتار دعوت می کنیم و حق پاسخگویی و نقد بر این نگاشت را برای شما محفوظ می داریم.

به گزارش“سرویس اجتماعی سیاسی پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”،متن یادداشت مورد نظر چنین است ؛

بنام خدا

۱:قانون اساسی هر کشور،میثاق نامه ملی آن کشور است و ساختار و نحوه عملکرد دستگاههای حاکمیتی را مشخص میکند.
در قانون اساسی ما،وظایف سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه کاملا مشخص است.
اصل کلی تفکیک قوا رعایت شده است و وظایف و حدود اختیارات هر کدام از قوا هم کاملا مشخص است.
بر همین اساس،وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی،در دو حوزه وضع قوانین(در چارچوب قانون اساسی) و همینطور،نظارت بر حسن اجرای این قوانین است.
۲:سالهاست که نمایندگان مجلس،با دخالت مستقیم در عزل و نصبها،حوزه اختیارات خود را وسیع کرده و عملا دستگاههای اجرائی را به زیر مجموعه خود تبدیل کرده اند.
و متاسفانه در سالهای اخیر،این روند ناصواب،شدت بیشتری گرفته است.
با نزدیک شدن به انتخابات، عمق این دخالت ها هم دوچندان شده است.به یقین میتوانیم مهمترین آفت دستگاه اجرائی در استان را همین دخالت های نابجای برخی نمایندگان در عزل و نصبها بدانیم.به جرات میتوان گفت که امروزه کمتر مسئولی را میتوان سراغ گرفت که با چراغ سبز نماینده بر مسندی تکیه نزده باشد.
۳:در یک مورد تقریبا نادر در هفته های اخیر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد،دست به اقدامی قابل تقدیر زد و مبنای عزل و نصبها و تغییرات را نه سوگیری های سیاسی،بلکه توانائی انجام وظیفه و توجه به اصل شایسته سالاری،قرار داد.
دانشگاه علوم پزشکی،دستگاهی متولی سلامت مردم است و دخیل نمودن امر سیاست در اموری که مستقیما با جان و سلامتی مردم درگیر هستند،با هیچ اصل اخلاقی ای سازگار نیست.
به نظر میرسد که کار سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی استان کاری بس دشوار باشد و راهی بسیار سخت را در پیش رو داشته باشد چرا که در سایه دخالت های نابجای برخی نمایندگان ادوار مختلف مجلس،بکارگیری نیروهای توانمند و کاردان در مدیریت بهداشت و درمان مردم یک اصل فراموش شده بود که با حضور دکتر یزدانپناه در راس دستگاه متولی سلامت استان و اقدامات جدید ایشان،امیدها دوباره زنده شد.
جان مهمترین دارائی هر انسانی است و سلامتی جسم و روان چیزی نیست که بتوان با زد و بندهای سیاسی گره زد همواره باید بهترین ها را در مدیریت دستگاه سلامت بکار گرفت،
کسانی را که بر برنامه های دولت اشراف دارند.
متاسفانه در سالیان گذشته  دامنه دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصبها از کارآئی و چالاکی دستگاه بهداشت و درمان کاست و علیرغم تلاشهای فعالان این حوزه و سیاستگذاریهای مناسب دولت تدبیر و امید شاهد نتایج دلخواه مردم و کارشناسان نبودیم.
به هر حال امروزه دکتر یزدانپناه راه درستی را انتخاب نموده است.توانمندترین ها را دستچین کرده و تغییراتی جدی را در ساختار مدیریتی رقم زده است ، دانشگاه علوم پزشکی را به نقطه مطلوب نزدیک تر کرده است اما هنوز در ابتدای راه است و لازم است که نمایندگان محترم با درک این نکته که سلامتی مردم چیزی فراتر از بازیهای سیاسی است به جای دخالت در عزل و نصبها در کنار مسئولان اجرائی قرار گیرند و کمک کنند تا بن بست ها گشوده شود و اعتبارات مالی و تجهیزات مورد نیاز مردم در این حوزه تامین گردد.
بر فعالان رسانه ای است که فضا را شفاف کنند.امروزه دکتر یزدانپناه مدیری است که راه قانونی را برگزیده تا سلامت مردم تضمین شود.
استاندار محترم بعنوان راس دستگاه اجرائی استان هم وظیفه دارد از استقلال قوه مجریه دفاع کند.
لازم است که همگان از کار خوب دکتر یزدانپناه حمایت کنیم.
انشاالله روزی فرا برسد که دیگر مدیران کل استان هم مصلحت مردم و اجرای برنامه های دولت منتخب مردم را بر منافع انتخاباتی ترجیح دهند.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :