پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

به همت واحد دهان و دندان شبکه بهداشت ودرمان بویراحمد اردوی جهادی در منطقه زیلایی برگزار شد.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، اردوی جهادی با هدف خدمات رسانی به مناطق محروم این بار در منطقه صعب العبور موشمی و پوله ی زیلایی با همت واحد دهان و دندان شهرستان بویراحمد و معاونت بهداشتی استان برگزار شد.

در این  این اردوی جهادی حدود هزار نفر از اهالی  خدمات پر کردن دندان ، کشیدن دندان های پوسیده و عفونی، فیشورسیلانت ، آموزش بهداشت و معاینه سلامت دهان و دندان بصورت رایگان برخوردار شدند.

سیده اعظم کاظمی کارشناس واحد دهان و دندان شهرستان بویراحمد هدف خود را از این اردوی جهادی بهبود دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات درمانی و آموزشی دهان و دندان و افزایش پیشگیری از بیماری های دهانی و دندانی اعلام کرد.

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :