پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

اوباش فردی است که پیامهای را ارسال میکند که حاوی مطالب ناراحت کننده یا جنجال برانگیزی است مثلا در حالی که جمع اینترنتی با حسن نیت بحثی را دنبال می کنند ؛ اوباش اینترنتی با تحریک سایرین و یا با پیش کشیدن بحث های نامربوط یا توهین امیز به دنبال مطرح کردن خود و کسب توجه و متشنج کردن فضای گفتگو است.

روانشاس  دانشگاه  و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان با نگاشت یادداشتی کوتاه به موضوع “خشنونت کلامی در فضای مجازی” پرداخت.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، متن یادداشت دکتر عبدالخالق پادیاب بدین شرح است ؛

کسانی که در فضای اینترنتی حضور دارند، روزانه با پرخاش های کلامی زیادی مواجه میشوند  ، بنا به اهمیت مساله در مورد آن بحث خواهم کرد و دوست دارم همه دوستان با تامل این مطلب را بخوانند و در مورد ان صحبت کنند چون احساس کردم موضوع مهمی است به ان پرداخته ایم.
یکی از لایه های زیر خشونت ،پرخاشگری کلامی است ؛ که در آغاز در ذهن شکل می گیرد و بر اساس گفتمان فرهنگی جامعه بنیان نهاده میشود و  در واقع روشهای خشونت ورزی را باید در ساختار فیزیکی-فرهنگی جامعه جستجو کرد.

خشونت های “روانی-کلامی”همواره در ساختار فرهنگی جامعه پنهان مانده است و قربانیان زیادی می گیرد ، اساسا خشنونت ورزی به شیوه کلامی و از طریق ازار زبانی به گفتمان فرهنگی جامعه باز می گردد  از این رو مضامین ان برخاسته از همین ساختار است.
انتقاد تند و یا غُر زدن را نوعی خشونت ‌کلامی می دانند ؛ تحقیر ،اهانت، همیشه نوعی رنج روانی را به دنبال دارد.
خشونت تجلی افراطی و شدید خشم و عصبانیت است که به صورت احساسی یا کلامی در نظر گرفته میشود.عنصر ذاتی خشنونت را پرخاشگری شکل می دهد که میتوان ان را بعنوان واکنش ارادی یک فرد یا گروه در تحمیل و وارد ساختن درد و رنج به افراد دیگر دانست.
پرخاشگری یکی از مشکلات جدی فرهنگی ما در تمام سطوح جامعه است و بسیاری از رفتارها با وجود اینکه به اسیب جسمی منجر نمیشوند، اما پرخاشگری محسوب میشوند، مثل پرخاشگری کلامی که مقدمه خشنونت فیزیکی است.و در بلند مدت سبب بیماریهای جسمانی و یا روان تنی در افراد می گردند.
“بی ادبی”کلامی یکی از نخستین شیوه های خشنونت ورزی است .در واقع هر جا سخن از انسان است ، اثری از خصایص او نظیر ادب و بی ادبی به چشم میخورد.

یکی از خشونتهای کلامی که در دسته” بی ادبی ” قرار میگیرد “ناسزا” است ؛ هر ناسزا شامل یک روان اسیب دیده و اسیب زا ،اوهام ، امیال ؛رازها ، ادراکات ،احساسات و هیجانهای است که در رفتار و حالات و گفتار فرد ناسزا گو طنین می اندازد و نمونه های ناسزا شامل کنایه ها ، تشبیه ها ، ایما و اشاره ها ی حسی -حرکتی ، نفرین ها ، تیکه ها ، سرزنش ها ، تحقیرها ، بدگویی ها یا همه اینها است که یک‌جا و با هم‌درون فکنی یا برون فکنی میشوند.

واژه های تخصصی در رابطه با خشونت کلامی وارد فرهنگ اینترنتی شده است ؛ مثل ” اوباش اینترنتی” و “ترول ” و ” پیامهای اتشین”.
ترول به افرادی گفته میشود که با رفتار مخرب به دنبال جلب نظر دیگران ، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین آمیز در خصوص چهره های مشهور هستند.

اوباش فردی است که پیامهای را ارسال میکند که حاوی مطالب ناراحت کننده یا جنجال برانگیزی است مثلا در حالی که جمع اینترنتی با حسن نیت بحثی را دنبال می کنند .اوباش اینترنتی با تحریک سایرین و یا با پیش کشیدن بحث های نامربوط یا توهین امیز به دنبال مطرح کردن خود و کسب توجه و متشنج کردن فضای گفتگو است.

پیام های اتشین نیز دسته ای از پیامها هستند که در بین گفتگوها رد و بدل میشوند و حاوی و اثر تهاجمی اند و به منظور برهم زدن گفتگو بیان میشوند.

برای اینکه ما به یک فضای پاک گفتگو و روانی ارام برسیم لازم است به موارد بالا توجه ویژه ای بنمایم .و خود و شخصیت مان را با شاخص های ان منبطق نمایم.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :