پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

پنج شنبه یازدهم مهرماه کهگیلویه دو استعفا داشت.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”،بعد از داستان پر ابهام استعفای دو معاون فرمانداری کهگیلویه و معلوم نشدن دلیل یا دلایل اصلی این استعفاها این بار رئیس اداره بهزیستی کهگیلویه استعفا داد.

هنوز سطر آخر استعفای افشاننده خوانده نشد که یکی از رسانه ها خبر استعفای مدیر اداره گاز را مخابره کرد هر چند در ادامه مدیر اداره گاز استعفای خود را تکذیب کرد اما انگاری استعفای افشانده از مدیریت بهزیستی کهگیلویه جدی است.

آگاهان سیاسی کهگیلویه به خوبی می دانند نه استعفای تورج رزمجو نه ابراهیم خنجری دو معاون فعلی فرمانداری کهگیلویه در بدو انتصاب علی رضا اتابک جدی بوده و نه استعفای جهانگیر افشاننده ؛ هر چند جنس و زمان استعفاها با هم تفاوت دارد ولی فرماندار کهگیلویه باید جلوی این روند نازیبا را بگیرد و معتقدیم باید در همان روز اول با استعفای نانوشته و ناخوانده و رسانه ای شده معاونان خود موافقت می کرد تا مدیری جرات نکنند شان و شخصیت شورای اداری را به بازی بگیرد.

اتابک فرماندار کهگیلویه در سفر مشهد به سر میبرد و باید بداند مردم از وی انتظار فراوانی دارند و در شرایطی که شرایط اقتصادی و رفاهی خوبی بر جامعه حاکم نیست حالا مدیران بیایند برای مردم و دولت حاشیه ایجاد کرده و برای آنچه که مد نظر داشته و دارند استعفا نوشته و در کافه و محافل دوستانه استعفای خود را به سخره گرفته و کت و شلوار اتو کشیده مدعی تر از قبل بر صندلی که حقشان نیست و واساسا وظیفه و تکلیفی  است که مردم و نظام بر دوششان قرار داده بنشینند.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :