پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

بنیاد الگن نامی آشنا که اینک در تمام ایران صدایش شنیده میشود.

کاری زیبا و ماندگار از جوانان شایسته روستای الگن و سعید انصاریان که می رود تا با کاری تاریخی الگویی زیبا از روستا دوستی و بازگشت به محیط روستا برای تمام ایران شود ؛ کاری که بیش از همیشه به آن نیازمندیم.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، کلیپ زیر عصر امروز درباره الگن و بنیاد الگن از شبکه دوم سیما به روی آنتن رفت.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :