پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

دکتر یزدانپناه را میتوان به جرات،فساد ستیزترین و قانونمندترین و پاکدست ترین مدیر دولت روحانی در استان دانست.کسی که توانست،امید و اعتماد عمومی را به حوزه سلامت برگرداند و توان این دستگاه در خدمت رسانی به مردم را افزایش قابل ملاحظه ای دهد.

الغریق یتشبث بکل حشیش

رقابتهای انتخاباتی وارد لحظات حساس و پرشورتری میشوند.

صف بندیها و یارگیری هائی که از مدتها پیش شروع شده بود در جای جای استان عشیره ای کهگیلویه و بویراحمد شروع شده است.

اگر چه این شور انتخاباتی میتواند به مشارکت بیشتر مردم منجر شود و به پشتوانه ای برای نظام اسلامی بدل شود و از این جهت هم کار صوابی است اما در حوزه انتخاباتی بویر احمد و دنا،گویا در پاره ای موارد، حوادث غریبی در حال رقم خوردن است.

غلام محمد زارعی که به پشتوانه شور قومیتی و ترس عمومی از رقیب،دو دوره به مجلس راه یافت،این روزها بخاطر تعدد کاندیداها در این حوزه انتخابیه و بخصوص بدلیل عدم برآورده ساختن مطالبات مردمی و همینطور عدم شفافیت گفتمانی، با بحران دومینوی ریزش پایگاه رای خویش مواجه شده است، به هر اقدامی دست میزند تا با جلب نظر متنفذین محلی، جلوگیری از این ریزشهای خزان وار مردمی را در همین خزان طبیعت رقم بزند.

 دکتر یزدانپناه را میتوان به جرات،فساد ستیزترین و قانونمندترین و پاکدست ترین مدیر دولت روحانی در استان دانست.کسی که توانست،امید و اعتماد عمومی را به حوزه سلامت برگرداند و توان این دستگاه در خدمت رسانی به مردم را افزایش قابل ملاحظه ای دهد.

اگر چه مبارزه با استخدامهای فله ای دوران مدیریت پیشین دانشگاه علوم پزشکی استان،با اتکا به سازمان بازرسی شروع گردید اما نمیتوان اهتمام جدی دکتر یزدانپناه را در این مورد بخصوص و سایر موارد نادیده گرفت.

عمده نیروهائی که بدون ضوابط قانونی،در دوران ریاست قبلی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد استخدام شده بودند،از کانال آقای غلام محمد زارعی به بدنه دستگاه سلامت تزریق شده بودند.اخراج این نیروها و همینطور عزل نیروهای ناکارآمدی که در دوران مدیریت دکتر ایلامی و تحت نفوذ آقای زارعی بر مسند نشسته بودند، خشم آقای زارعی را از عملکرد قابل ستایش دکتر یزدانپناه برانگیخت.تا جائیکه این روزها دست به هر اقدامی میزند تا صندلی مدیریت محبوب دانشگاه را متزلزل کند.

به گمان اینکه بتواند نیروئی همسو با خود را بر این مسند بگمارد و روند پیشین و ناصواب خود را برای کسب رای و تقویت پایگاه اجتماعی خود،ادامه دهد.

تازه ترین اقدام غلام محمد زارعی،رایزنی برای معرفی یک آلترناتیو برای جایگزینی دکتر یزدانپناه است.اطلاعات موثق حاکی از آن است که ایشان در جلسه ای در شیراز با یک جراح عمومی،وعده صندلی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد را به ایشان داده است.

کسی که پذیرفته شده دانشگاه علوم پزشکی ساری بود و با لطایف الحیل به شیراز منتقل شد.از اعضا هیئت علمی رسمی نیست.با نزدیکی به دکتر ایمانیه، پلکان ترقی را تا کسب قائم مقامی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی کرد و نهایتا در همان دوران به معاونت درمان این دانشگاه رسید اما پس از انتشار اخباری مبنی بر ارتباطاتی شائبه برانگیز با بخش خصوصی،توسط ریاست فعلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از این جایگاه معزول گردید.

 این جراح عمومی، خویشاوند نسبی همان پزشک معروف دشترومی ای است که در دور قبل کاندیدای مجلس از حوزه بویراحمد و دنا بود و هم اینک بر کرسی ریاست یکی از دانشگاههای همجوار تکیه زده است.به نظر میرسد عمده تلاشهای غلام محمد زارعی این روزها بر دشتروم متمرکز شده است.جائیکه حوزه نفوذ بزرگانی چون سید باقرموسوی جهان آباد است

متن مذاکرات و صحبتهای آقای زارعی در این جلسه که به نقل از یکی از حاضران،ذکر میگردد،بسی شنیدنی است و ناشی از عمق کم سیاست ورزی آقای زارعی است.

اینکه آقای زارعی بر خلاف سیاست ورزی هوشمندانه آقای تاجگردون که این روزها در سایه توانمندیهایش،به یک چهره اثرگذار در تراز ملی تبدیل شده است،آدمی را متعجب میکند.

ترکیب همراهان ایشان که طی روزهای آتی منتشر خواهد شد هم بسی مایه شگفتی خواهد شد.

تاکید آقای زارعی مبنی بر اینکه ایشان تنها چهره اثرگذار در معادلات سیاسی استان است و نماینده کهگیلویه را هم فاقد اثرگذاری بر مناسبات سیاسی استان و فردی در حاشیه و غیر سیاسی عنوان کرده است هم در نوع خود جالب است.

 پرده مهم این کمدی تراژدی تمام عیار وقتی رقم میخورد که اظهارات آقای رجبی نماینده شیراز در جلسه ای که با تعدادی از حامیانش برگزار کرد،به بیرون درز نمود.آقای رجبی در این جلسه اظهار میدارد که نماینده بویراحمد که اتفاقا آدم ساده ای است، از ایشان در خواست کرده است که یک گزینه پزشک متخصص و عضو هیئت علمی برای تصدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد معرفی کنم.حضار در جلسه میگویند که چنین گزینه ای نداریم.اما با تمسخر،پیشنهاد میدهند که یک مهندس را بر مسند این دانشگاه بنشانیم.

عملکرد ضعیف و فقدان هوشمندی سیاسی آقای زارعی در این زمینه باعث شده است که دستگاه عریض و طویل علوم پزشکی استان،مورد مضحکه این حضار قرار گیرد.

 زارعی هنگامی که با عدم همراهی تاجگردون در مخالفت با دکتر یزدانپناه مواجه شد، به ساسان تاجگردون متوسل شد اما گویا هوشمندی سیاسی این خانواده،ژنتیکی است و ایشان با نجابت تمام،دست رد بر سینه زارعی میزند.

عملکرد زارعی در حوزه علوم پزشکی،اگر چه مشتی نمونه خروار است اما نمایشی است از ناتوانی شخصیتی که نه بر مبنای شایستگی های ذاتی و اکتسابی که بر اساس اتفاقاتی زنجیره وار،کرسی نمایندگی مردم بویراحمد و دنا را تصاحب نمود.چیزی شبیه یک مسعود شصت چی تمام عیار یا دون کیشوتی با شمشیر چوبین که به پایان حضورش در سیاست و وکالت مردم آگاه بویراحمد و دنا نزدیک شده است.سکانس پایانی این نمایشنامه،دیدنی است.

آنچه میماند،نام نیک است.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :