پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

باید بدانیم که تن فرمانبردار ذهن است و اگر در سر اندیشه ها با شادی و نشاط همسو باشد تن نیز همواره سلامت خواهد بود و اگر اضطراب و شک و… بر شما غالب باشد تن نیز همواره اطاعت کرده و بیمار می شود.

یادداشت ارسالی یکی از مخاطبان با عنوان ” انسان محصول اندیشه است” نگاهی است به ارتباط نگرش و رفتار انسان ….

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، متن این یادداشت چنین است ؛

بر خلاف آنچه در بعضی جوامع رواج دارد، سرنوشت انسان بستگی به افکاری دارد که در سر می پروراند.
هر کنشی محصول تفکر است حال می تواند این تفکر منفی باشد یا مثبت.
اگر ذهن انسان را به باغی تشبیه کنیم یک باغبان خوب با انتخاب بزر مناسب و همچنین ریشه کن کردن علف هرز محصولی مناسب به دست می آورد که برای ذهن ورودی های کنترل شده و ورودی مناسب همان بذر می باشد، غلبه بر افکار منفی نیز ریشه کنی علف هرز.
باید بدانیم با توجه به ریشه دواندن افکار منفی باید سموم مناسب و زمان مناسبی برای مقابله با علف هرز در نظر بگیریم
پس نتیجه می گیریم که با انتخاب مکان مناسب در زمان مناسب و همچنین افراد مناسب و افکار مناسب باید ورودی های ذهن خود را کنترل کنیم که نتیجه کنترل ذهن، اعمال مناسب و در نتیجه ساختن دنیایی زیبا برای خود است.
لازم به توضیح نیست که انسان به آنچه سزاوارش است دست می یابد نه آنچه آرزو می کند و آرزو اولین مرحله از سزاواری است اگر در راستای آنچه آرزو می کند تفکر و همچنین تلاش کند آن را به دست خواهد آورد پس آرزو باید با اندیشه و عمل هماهنگ باشد.
شما نمی توانید با ذهنی با اندیشه های بیمار آرزوی تنی سالم کنید،
باید بدانیم که تن فرمانبردار ذهن است و اگر در سر اندیشه ها با شادی و نشاط همسو باشد تن نیز همواره سلامت خواهد بود و اگر اضطراب و شک و… بر شما غالب باشد تن نیز همواره اطاعت کرده و بیمار می شود.
این را می توان در انسان هایی که با ترس از بیماری زندگی می کنند به وضوح دید.
اما آیا اندیشه مثبت انسان را کفایت می کند نه اینگونه نیست هر چقدر که شما مثبت بیاندیشید ولی هدف نداشته باشید نتیجه بدست نخواهید آورد و رفته رفته با توجه به عدم نتیجه گیری نا امید خواهید شد. گام بعدی اقدام برای رسیدن به هدف است اگر شما برای رسیدن به هدفتان اقدام نکنید عملا هدفی نخواهید داشت و پیشرفتی نخواهید کرد و بلکه در باتلاق افکار منفی دفن خواهید شد.

آخرین نکته و شاه کلید این مطلب این است که قبل هر چیزی باید تمام مسولیت زندگی خود را به عهده بگیرید و دیگران را مقصر ندانید در غیر این صورت بعید است بتوانید مثبت فکر کنید و هدفی تعین کنید و برای رسیدن به آن اقدام کنید.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :