پایگاه خبری تحلیلی “صبح خرد”(sobhekherad.ir)

بسیاری از ما اهل فریب وخیانت ودروغ نیستیم، اما دایما در شبکه های مجازی عکس وفیلم هایی می فرستیم که دروغ ، فریب ویا نادرستی را تبلیغ می کنند. درواقع، ما منتشر کننده چیزی هستیم که دوست نداریم. منتشر کننده نادرستی وناراستی می شویم. گاهی انتشار کلیپی ویا تصویری، زندگی خانوادگی ویا اجتماعی کسی را نابود می کند. در هر جامعه ای، عده ای نادرست وجود دارد

“نصیحتی برای خودم” عنوان یادداشتی است که نویسنده خوش ذوفق هم استانی به رشته تحریر در آورد.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”،متن یادداشت”سبد غلامعباس موسوی نژاد” در ادامه از نظر می گذرانید ؛

بسیاری از ما اهل فریب وخیانت ودروغ نیستیم، اما دایما در شبکه های مجازی عکس وفیلم هایی می فرستیم که دروغ ، فریب ویا نادرستی را تبلیغ می کنند. درواقع، ما منتشر کننده چیزی هستیم که دوست نداریم. منتشر کننده نادرستی وناراستی می شویم. گاهی انتشار کلیپی ویا تصویری، زندگی خانوادگی ویا اجتماعی کسی را نابود می کند. در هر جامعه ای، عده ای نادرست وجود دارد، در هر خانه ای آشپزخانه، حمام، پذیرایی واتاق خواب یا کتابخانه ونمازخانه و…وجود دارد. ولی بسیاری از ما فقط به دستشویی آن توجه می کنیم. فقط بدیها را مورد دقت قرار می دهیم. مدیران سالم، آدمهای درستکار، زنان پاک دامن وشریف در جامعه ما فراوانند. انسانهای نیکوکار، متدین و شریف بسیارند ولی ما تمرکزمان را روی دزدی ورشوه گرفتن فلان انسان نادرست قرار می دهیم. در جامعه ما، اکثریت شریف و مهربان و درستکارند، ولی در بین این همه جنگل واین همه درخت و آبشار و سبزه و گیاهان خوشبو، گرگ هایی هم زندگی می کنند که تعدادشان انگشت شمارند.

دوستان عزیز! هر کدام از ما می توانیم، با یک نیکی کوچک، مانند هل دادن ماشینی ، یک صبحانه، بخشیدن یک مداد ، خرید یک دفتر، یک دعای خیر و… امید را در دل دیگران زنده کنیم. به جای اینکه کلیپ های نامردی، ناراستی، تقلب وخیانت را بفرستیم، کلیپی بفرستیم که امید به خیر، امید به نیکی را در دل دیگران زنده می کند.

داستانی نقل شده است که مردی، اسبی زیبا داشت، همسایه اش بسیار دلباخته آن اسب شد و درخواست کرد، اسب را با یک شتر معاوضه کند. صاحب اسب نپذیرفت. چند روز بعد با پیشنهاد دو شتر وسه شتر معاوضعه با اسب برگشت، اما صاحب اسب قبول نکرد. تا اینکه عاشقِ اسب، متوسل به نیرنگ شد و در مسیر برگشت، خود را بیمار ، گرسنه و علیل نشان داد. صاحب اسب دلش به رحم آمد و پیاده شد و بیمار را بر اسب نشانید. همینکه مرد به ظاهر بیمار، براسب نشست. می خواست با سرعت از آنجا دور شود، صاحب اسب، صدایش کرد و گفت: لطفا اسب را ببر، ولی این داستان را جایی بازگو نکن. چون رسم جوانمردی می میرد. از این به بعد، کسی به کسی، رحم نمی کند و فکر می کند، حیله ای در کار است.
رفتار زشت، خیانت و نادرستی در هر جامعه وحتی بعضی خانواده ها دیده می شود. ما نباید گسترش دهنده بی اعتمادی و نادرستی باشیم. هر فیلمِ امید بخش ، شادی آفرین، خیر ومهربانی که می بینیم، منتشر کنیم و هر تصویر وفیلمی از خشونت، دروغ، خرافات ، تبلیغ منفی و ناراستی که می بینیم، حذف کنیم، نگذاریم به نفر بعدی برسد و زنجیره را قطع کنیم. بعداز مدتی، می بینیم که تصاویر وفیلم های نادرست، در بین مردم از بین می روند. بسیاری از تصاویری که فراگیر می شوند، زشتی آن رفتار را برای ما، عادی سازی می کنند. زشتی آن رفتار، در ذهن ما از بین می رود و برای ما طبیعی وعادی جلوه می کند. لطفا منتشر کننده تصاویر مهربانی باشیم. جستجو کنیم و انسانهای درستکار را به دیگران بشناسانیم و از معرفی انسانهای نادرست یا تبلیغ منفی، دوری بجوییم.

 

سید غلامعباس موسوی نژاد

پایگاه خبری تحلیلی “صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :