پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

قومیت این پدیده قرون وسطایی بیشتر و اغلب در جوامع و کشورهای جهان سوم رشد و نمو کرده که متاسفانه بازنده اول و آخر این پدیده شوم و نافرجام مردم خواهند بود. وجه تمایز قومیت ها تنها در در گویش,لحجه و نوع پوشش هاست که قطعا نمی تواند بهانه ای محکم و مستند برای برتری قومی بر قوم دیگر باشد

داوطلب جوان انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ در ادامه سلسه یادداشت های خود این بار با نگارش یادداشتی با عنوان”پیشرفت و ترقی یا قومیت گرایی و پس رفت” به تحلیل شرایط سیاسی پرداخت.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد” ،متن یادداشت “سعید دواره” بدین شرح است ؛

بنام خداوند جان آفرین

پیشرفت و ترقی یا قومیت گرایی و پس رفت.
برتری هرگز به قوم و خویش نیست ؛  قومیت خواهی حبابی بیش نیست.
مردم شریف و با شور و شعور کهگیلویه بزرگ : بی شک و بدون تردید جوامع پیشرفته بشری پیشرفت و مدرنیته بودن امروز خود را مدیون اندیشه و تفکر فرا قومیتی خود هستند.
و از طرفی پدیده سخیف و تاریخ مصرف گذشته قومیت گرایی در هر جامعه ای (جهان سوم) یکی از آفت های بشر است, که در طول تاریخ و صده های مختلف ظلم و ستم های بسیاری را بر مردم روا داشته است. و موجب پس رفت و جلوگیری از رشد و توسعه آن جامعه در هر زمینه ای شد.
یکی دیگر از از آفت قومیت گرایی سو استفاده افراد فرصت طلب و سودجو (دشمن) با شناسایی و استفاده از تحریک نقاط ضعف افراد و اقوام بدنبال گدایی و کاسبی خود و از همه مهمتر مانع استفاده افراد از مبانی فکری می شوند.
لذا با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است باید به اولین بُعد انسانی داستان که همه ما در وحله اول هم نوع هستیم توجه ویژه داشت و احساس برتری نسبت به همدیگر را کنار بگذاریم و با همدلی و نگرش فکری واحد دست وحدت جهت پیشرفت جامعه خود و برون رفت از وضعیت موجود و قطع صداها و دست هایی که بر این گونه طبل ها که ذینع اول و آخر خود آنها هستند, تلاش کنیم.
قومیت این پدیده قرون وسطایی بیشتر و اغلب در جوامع و کشورهای جهان سوم رشد و نمو کرده که متاسفانه بازنده اول و آخر این پدیده شوم و نافرجام مردم خواهند بود. وجه تمایز قومیت ها تنها در در گویش,لحجه و نوع پوشش هاست که قطعا نمی تواند بهانه ای محکم و مستند برای برتری قومی بر قوم دیگر باشد.
نتیجتا به این جمع بندی خواهیم رسید که امروزه و در قرن ۲۱ که عصر تکنولوژی و صنعت و پیشرفت می باشد, نباید قومیت و قوم گرایی جایگاهی جهت نردبان فرصت طلبان در تفکرات ما داشته باشد و خط ومبنای حرکت رو به جلو و پیشرفت هر جامعه ای بکارگیری اندیشه و تفکر فرا قومیتی باشد و در واقع و یک جمله جنگ اندیشه ها باشد.
به امید فردایی بهتر برای ایران

#مصدق خاری در چشم استبداد
“سعید دواره”

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :