پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

همه شاهد بی رغبتی مردم در فضای عمومی جامعه نسبت به امر انتخابات مجلس که بی شک از تاثیر گذارترین انتخابات در وضعیت روزمر مردم، چه از نظر سیاسی،اجتماعی و اقتصادی می تواند باشد، هستیم، گویی که انتخابات نیست و قرار نیست که چهار سال آینده عده ای برایشان تصمیم گیری کنند! چرا که مردم به این نتیجه رسیده اند که چه فرقی می کند که کی باشد یا نباشد و آن هم به این دلیل است که در طول این سالیان نمایندگان به ظاهر نماینده %D

این خبر را به اشتراک بگذارید :