پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

مناظره اما “بر سر چه” و “برای چه” ؟سوالی بی جواب که نشان می دهد برای برخی، مناظره تنها برای مناظره است. اما بر فرض که در مناظره و رجز خوانی هم طرف مقابل به سکوت وا داشته شد؛ در این صورت چه منفعت و سودی عاید جامعه می شود و در جامعه بحران زده و درگیر ابر بحران اقتصادی، مناظره و حرف های تکراری و رو کم‌کنی و مچ گیری، چه دردی از مشکلات جامعه را حل خواهد کرد .

مناظره به جای کارنامه و برنامه

گلبونگ نوشت ؛  از صحنه نمایش ضعیف و مضحک رقابت های انتخاباتی در کهگیلویه و بویراحمد هیچ توقع و انتظاری وجود ندارد. این صحنه میدان پول، ایل سالاری و سخن راندن های ناشی از بی خبری از واقعیات جامعه است.
برای گریز از ارائه برنامه و راهکار عملی یکی از بهترین راه ها هم فرافکنی و دعوت دیگران به مناظره است.
مناظره اما “بر سر چه” و “برای چه” ؟سوالی بی جواب که نشان می دهد برای برخی، مناظره تنها برای مناظره است. اما بر فرض که در مناظره و رجز خوانی هم طرف مقابل به سکوت وا داشته شد؛ در این صورت چه منفعت و سودی عاید جامعه می شود و در جامعه بحران زده و درگیر ابر بحران اقتصادی، مناظره و حرف های تکراری و رو کم‌کنی و مچ گیری، چه دردی از مشکلات جامعه را حل خواهد کرد .
یکی خود در روز ثبت نام به ضعیف بودن اقرار می کند اما همچنان افتخار خود را مناظره رفتن می داند، دیگری خود هیچ از خود ندارد اما برای دیگران کارت پستال مناظره می فرستد.
مناظره های ما هم شبیه بقیه چیزهای مان تنها زائیده توهمات و نتوانستن هایمان است.
مبارزین میدان مناظره بهتر است به جای این شو های بی حاصل یا از سوابق شان بگویند و یا اگر سابقه ای ندارند که اکثریت از این دسته اند، برنامه ای طراحی کنند و اگر هم هیچ کدام ! کمی ساکت شوند…

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :