پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

چهره شاخص اصلاح طلبان کهگیلویه به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان واکنش نشان داد.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، محمود منطقیان در یادداشتی کوتاه نوشت ؛ وقتی اعضای شورای نگهبان وهیئت های نظارت ازبالا تاپایین بدون استثنا، از یک جناح وباند انتخاب شده باشند، انتظاری بهترازاین هم ازآنها نمی توان داشت.

وقتی داور بازی ازحامیان تیم رقیب باشد،عقلا نمی شودبه نتیجه بازی اعتمادداشت.

اینها سالهاست که حذف شخصیتهای رقیب برنامه اصلی کارشان است وهیچ دستگاهی هم برکارآنهانظارت ندارد وکمترهم به کسی حق وفرصت می دهندکه دربرابرشان ازحق خوددفاع نمایند.آن وقت دم ازانصاف وقانون وحجت شرعی هم می زنند.


“این ها تصورمی کنندکه هرچه خودمی کنندعین عدالت است نه اینکه هرچه عدالت است بایدانجام دهند”

۹۸/۱۰/۲۳

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :