پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این معلم فرهیخته با دسته گل به استقبالش می اید و به او خوش امد می گوید.
شاید در زمانی که ما شاهد زوال رفتارهای نیکو و جالب اخلاقی در جامعه هستیم این میتواند “شورانگیز و چشم نواز” باشد.

“تحلیل یک رفتار نیکو”

کانت می گوید:”هر چیزی یا بهایی دارد و یا ارجی.انگاه داری بهااست که بتوان چیزی که هم بهای ان است،جانشین ان کرد،ولی انچه برتر از هر گونه بهااست و نمی تواند”هم بهایی” داشته باشد،ارجمند است. و تنها اخلاق و انسانیت است که ارجمند است و هم بهایی ندارد.
خبری در فضای مجازی دیروز جا گرفت و دست به دست شد که بیانگر یک رفتار ارجمند بود .
یکی از کاندیداهای این دوره مجلس (بهرامی)به لوداب زادگاه جناب روشنفکر کاندیدای دیگر انتخابات جهت تبلیغ می رود و در انجا این معلم فرهیخته با دسته گل به استقبالش می اید و به او خوش امد می گوید.
شاید در زمانی که ما شاهد زوال رفتارهای نیکو و جالب اخلاقی در جامعه هستیم این میتواند “شورانگیز و چشم نواز” باشد.

چرا که در جامعه ای که تخریب و تهمت و دروغ شاکله اصلی ان را پوشانده است .بطور حتم این رفتار نیکو دلنشین است.هر چند که از معلمی فرهیخته همین انتظار می رود که اخلاق را در انتخابات نبازد حتی اگر انتخابات را واگذارد .دو استنباط از این رفتار میشود:
۱-جناب استاد روشنفکر به طرفداران و هم تباران خود می گوید “به گونه ای رفتار کنید که هنجار پذیر و جامعه پسند است تا رقبای دیگر شما را متهم به بداخلاقی نکنند و تابوی جدید نسازند”.
۲- اینکه به رقیبان روشن سازد که یک کاندیدا در اغاز باید رفتاری اخلاق مدار داشته باشد، تا در کسوت نمایندگی بتواند قانون را که مبتنی بر اخلاق است رعایت نماید.و بیان میکند، ای خوشا به حال کسی که از اغاز فرجام جست.
ما نمی توانیم که از کنار رفتارهای زیبا و شورانگیز در جامعه به راحتی بگذریم هر چند که متاسفانه بعضی از کنار رفتارهای نیکو براحتی می گذرند و فقط کار انها برجسته کردن رفتارهای ناهنجار است که جامعه را “پلشت “جلوه دهند.
امید ان داریم که این گونه رفتارها سر لوحه کار همه کاندیداها قرار بگیرد و به جای “پرخاشگری و تخریب” دیگری به اثبات خود بپردازند و ویژگیها و توانمندیهای خود را بر شمارند،تا در استان و خصوصا بویراحمد شاهد ارامش و لذت بردن از یک پدیده اجتماعی و مدرن دمکراسی باشیم و استانه تحمل مان را بالا ببریم تا “تاب اوری مان “به سطح بهینه و استاندارد رفتارهای اجتماعی جهانی نزدیک شود.ان شاءالله

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :