پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

روزهای اخیر برای بسیاری از اهالی گچساران، باشت و حتی کهگیلویه بزرگ روزهای پرالتهابی بود؛ مردم پیگیر تایید صلاحیت مردی بودند که فراتر از نام، یک نقطه عطف در مجلس و میوه تفکری اصیل و ناب به نام تفکر اصلاح طلبی است.

به بهانه تایید صلاحیت دکتر تاجگردون؛ این سیب کال نیست!

 امید آرین مهر ؛ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم قرار داریم. مجلسی که به نظر می رسد متفاوت تر از مجلس های گذشته باشد؛ رد صلاحیت گسترده چهره های اصلاح طلب، بر هم خوردن تعادل جناحین، نامشخص بودن مواضع برخی کاندیداها و یار کشی ها و لیست هایی که تحت هر شرایطی شکل می گیرد بی آنکه مواضعی شفاف داشته باشند .
در این بین برخی نامزدهای انتخابات یا فاقد برنامه و یا برنامه های آنها پتانسیل اجرایی و ظرفیت تبدیل شدن به قانون در مجلس را ندارند.
اینجا است که رأی دادن به اندیشه اهمیت پیدا می کند و امید به شکل گیری مجلس کار آمد را تقویت می کند حال آنکه رأی دادن به اسامی جز نداشتن بلوغ سیاسی چیزی دیگر را به ذهن متبادر نمی کند.
روزهای اخیر برای بسیاری از اهالی گچساران، باشت و حتی کهگیلویه بزرگ روزهای پرالتهابی بود؛ مردم پیگیر تایید صلاحیت مردی بودند که فراتر از نام، یک نقطه عطف در مجلس و میوه تفکری اصیل و ناب به نام تفکر اصلاح طلبی است.
فرا نامی چون تاجگردون، مردم را دلگرم می کند. از این جهت که در فقدان احزاب، مواضع شفاف و عالمانه ایشان به کارآمدی مجلس کمک خواهد کرد.
تاجگردون برنامه ریز، اقتصاددان و کار بلد است و از قانون برنامه و بودجه مطلع است.
در روزگاری که اقتصاد کشور شرایط خوبی ندارد، او می تواند گره از بسیاری مشکلات موجود بگشاید.
بنابراین حضور ایشان در مجلس آتی می تواند به مثابه نقطه عطفی باشد.
بدون شک در مجلس آینده و با حضور تاجگردون می توان شاهد تعادل بیشتری در صحن و سرای خانه ملت باشیم.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :