پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

داستان هندبال دهدشت و فرازبام خائیز داستان جذاب و قشنگی است ؛ حکایت باغبانی است که عاشقانه و صبورانه بستری در زمین پر استعداد کهگیلویه ساخت ،نهال کاشت و مراقبت و باغبانی کرد و آنقدر در این فرایند تلاش کرد و پا پس نگذاشت که امروز آن نهال های کوچک درخت های تناوری شدند و نهال های دیگری در حال بزرگ شدن و این قصه باز ادامه دارد.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد” ، هندبال ؛ ورزش اول این روزهای کهگیلویه روزی آنقدر در این دیار محروم گمنام بود که اگر قبلا  به کسی می گفتی ؛ بازیکن چاروسایی،دشمن زیاری یا دیشموکی  تیم لیگ برتری هندبال در یک بازی ۸ گل به ثمر رساند بی گمان می خندید و بدون پاسخ رهایت می کرد اما باور کنید این اتفاق افتاد ….

یا اگر روزی از شخصی می پرسیدی چند بازیکن هندبال چاروسایی می شناسی که در یک تیم لیگ برتری بازی می کنند باز هم می خندید و یقینا باور نمی کرد که امروز چاروسا در لیگ برتر هندبال ایران نماینده دارد باز این اتفاق افتاد…‌
داستان هندبال دهدشت و فرازبام خائیز داستان جذاب و قشنگی است ؛ حکایت باغبانی است که عاشقانه و صبورانه بستری در زمین پر استعداد کهگیلویه ساخت ،نهال کاشت و مراقبت و باغبانی کرد و آنقدر در این فرایند تلاش کرد و پا پس نگذاشت که امروز آن نهال های کوچک درخت های تناوری شدند و نهال های دیگری در حال بزرگ شدن و این قصه باز ادامه دارد.

درخشش فرزندان مستعد چاروسا، دیشموک و دشمن زیاری  در همه زمینه ها ادامه دارد و امروز در مقابل اطلاعات شناسنامه ای خیل عظیم ستارگان هندبال باشگاه فرازبام خائیز دهدشت در همه رده ها نام چاروسا و دیشموک دیده می شود و این کاری نیکو و اقدامی ماندگار است.

در تیم لیگ برتری فرازبام خائیز و در تمام رده های سنی آن که اتفاقا افتخارات فراوانی هم دارد جغرافیا ،قومیت و منطقه معنی و مفهوم ندارد و این تیم به معنی واقعی کلمه نماینده کهگیلویه است.

در زیر اسامی بازیکنان این سه منطقه مستعد به عنوان شاهدی از این ادعا آورده می شود.

امیرحسین کرمی(دالون)۸۴
حسین علمی خواه(موشمی)۸۴
حسین بهادری(موشمی)۸۲
رضا سلطانی(موشمی)۸۱
هر چهار تا طیبی
ولی الله ارش (فارتق)۸۱
میرسالاری

شادمهر خسرو نژاد

امید عنایتی از حوزه  دشمن زیاری

حمد حسین یوسفی از سادات امامزاده نورالدین

رضا سلطانی
علی اکبر پورمحمدی (سی سیرمحمید)
بی صیدون

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

این خبر را به اشتراک بگذارید :