پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این شهر مختار نمی خواهد بلکه صداقت و صمیمیت می خواهد ،راهمان را کج نکنید.

به گزارش پایگاه خبری تخلیلی “صبح خرد “دکتر تاجگردون در افتتاح ستاد انتخاباتی خودضمن تقدیر وتشکر از این همه شور وشعور جوانان ومردم انقلابی وهمیشه در صحنه مردم باشت وباوی گفت: جوانان آمدند ، آنان که فکر می کردند جوانان میخوابند کور پنداشتند ، با هر درد و آسیبی که داشتند باهم میمانیم و دیارمان را می سازیم ،سختیها را گذراندیم نسخه ها را پیچیدیم و درمان کردیم هم اکنون این راه خوش سیما را به هیچ کس نخواهیم فروخت.

تاجگردون خطاب به رقیبان گفت : آنان که فکر کردند با دسیسه می توانند این جوانان را خاموش کنند دیدند که خیالی ییش نبود.امروز راه ما شفاف است، عزت، آزادی و زندگی برای همه است این جوانان امروز آمدند تا بگویند به عهدی که با تاجگردون بسته اند ایستاده اند. هر چیز که خواستید نوشتید به خواهران و برادرانمان تهمت زدید ولی این را بدانید ما درخت بلوط سبز قامتیم ریشه در خاک داریم و انگار یادتان رفته که ما چه کسی هستیم.
وی خطاب به جوانان گفت: ما در کنار هم برای آبادانی شهرمان تلاش خواهیم کرد و به گذشته بر نخواهیم گشت.

وی گفت: غیرتمندان و جوانان گچسارانی این را بدانید اگر درد دارید درمانتان همین راه است وراهی دیگر نیست،
برخی ما را از این راهها زیاد بردند،بردند سرچشمه و به ما آب ندادند و برگرداندند.
وی ادامه داد: این جوانان امروز با حضور پرشور خود آمدند که بگویند میخواهیم در زندگی خود و آینده مان نقش بیافرینیم ، آمده ایم تا بگوییم تاجگردون همچون سالهای گذشته غلام گچسارانی هاست.
تاجگردون گفت: من امدم بگویم حلقومم حلقوم بچه های گچسارانی است، آمده ام بگویم نا آنانی بودیم که برایمان ترک و لر و بهبهانی و … فرق کند .
تاجگردون ادامه داد: جوانان عزیز و پدران پشتم را همچون دو دور گذشته بگیرید تا دست توانای شما باشم،پشتم را بگیرید تا به جرات بگویم لرهستم و صدایم نلرزد و گلویم نخراشد و بگویم حق مردمم همین است.
وی ابراز کرد: حق شماها بیش از این است که فکر کنید، امروز آغاز راه است با هم باید تلاش کنیم.
تاجگردون گفت: جوانان عزیز برای خود و آینده تان تلاش کنید و راهی را که رفتید ادامه دهید.

تاجگردون خاطرنشان کرد : پشتم را بگیرید تا بتوانم مانند کوه دنا استوار فریاد بزنم مانند زنانی که هواپیما سقوط کرد بگویم‌لر هستم و برای حق مردم خودم فریاد بزنم.
وی اذعان داشت : بانوان حقتان بیش از آنچه بود که در گذشته بود چون حقتان بیشتر است.
تاجگردون خطاب به رقبا گفت: کور خوانده اید آنچه خودمان کاشته ایم خودمان نیز درو می کنیم و شما جوانان یاریم دهید در این راه که راه شماست و با هم برویم.
وی گفت: روز سوم اسفند جشن خواهیم گرفت و صدای سرود سوم را با هم خواهیم خواند.
تاجگردون با بیان اینکه کلاغان بد صدا باید از این شهر بروند گفت: بیاید صدای بلبلان خوش آواز را بر فراز آسمان گچساران و باشت طنین انداز کنیم.
وی با بیان اینکه مردم غلام خود رها نمی کنند گفت: خواستند همه را از ما بربایند،کور خواندید بیایید واین شعور و حساسیت جامعه راببینید.

تاجگردون خطاب به طرفدارانش گفت: ما میخواهیم در این راه شما همراهمان باشید و تا۲اسفند به عشق شماها نمی خوابم شما هم نخوابید.
وی گفت: دلیل نخوابیدن من این است که من محافظ مسلح شماها و دندانهای تیز و شوم کسانی که۳۰سال است خون این مردم آشامیدند را می بینم.
ایشان گفتند : تاجگردون هیچ نیاز مالی ندارد۳۰سال خدمتش را کرده و آن چیزی که می بینم عزت شما و آن چیزی که نمی خواهم دندان خون آشامان است.
وی افزود : به پدرانتان بگوید تلفن شیاطین را جواب ندهند و به کسانی که از من ناراحت هستند بگوید در مدت خدمت تاجگردون اگر کاهلی از من دیده اید عذر می خواهد.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :