پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

اما چیزی که مایه افتخار من است و در این برهه، بسیار مرا به ستایش شهر و دیارم وا داشته است حرکت مثبت و تاریخی مردم بلاد دهدشت می باشد که با همکاری نهادها و در اوج نیازها و گرفتاری ها، سلامتی و تندرستی خود وهمنوعان را بر تمامی مشکلات ترجیح داده اند

دهدشت و دیاری که این بار به اسم دهدشت تاریخی می شود

هادی کشاورز ؛ این روزها که دغدغه و دلشوره ،نگرانی بیماری کرونا سراسر ایران و حتی کل دنیا را در بر گرفته و هر جایی از این کره خاکی به نحوی با آن مبارزه می کند.

اما چیزی که مایه افتخار من است و در این برهه، بسیار مرا به ستایش شهر و دیارم وا داشته است حرکت مثبت و تاریخی مردم بلاد دهدشت می باشد که با همکاری نهادها و در اوج نیازها و گرفتاری ها، سلامتی و تندرستی خود وهمنوعان را بر تمامی مشکلات ترجیح داده اند و شهر و تمامی فعالیت ها را به حالت کما در آورده اند تا هم از استرس و فشار بیماری بکاهند،و هم امیدوارانه تر به آینده بنگرند.

واقعا چنین تلاش و حرکتی قابل ستایش است که تاریخ و آیندگان ،چون حال به نیکی از آن یاد خواهند کرد و به اجداد و نیاکان خود می بالند.

درپایان چیزی که انتظار می رود این است که این تسلسل و حرکت انگیزشی نشکند و به قوت خود باقی باشد تا کتاب و خط بیماری به پایان برسد که در آن صورت قهرمان این داستان بلاد دهدشت خواهند بود که جاودان خواهند ماند.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :