پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

ایثار گران عرصه بهداشت و درمان، در جهت حفظ بقاء و تامین سعادت هم نوع خود به تکاپو افتاده تا مرهمی بر التیام ناشی از زیان های کرونایی را بیابند. علاوه بر این این روزا در فضای مجازی ایران،کرونا به عنوان عاملی چالش برانگیز در ارزش های مدرن و سنتی ایران به شمار رفته است و در ستایش علم و نکوهش دین قلم های زیادی زده شده است.

“بحران کرونا و چالش علم و دین در فضای مجازی ایران”

محمد جوادی؛ تهاجم ویروس کرونا به عرصه حیات انسانی موجد آسیب های زیادی نظیر قربانی افراد،استرس و اضطراب، پررنگ نمودن اجبار در زندگی و حبس خانگی ، تحمیل خسارت های مادی و معنوی، و تعطیلی اماکن مقدس و فرایضی نظیر نماز جمعه و مساجد و برگزاری دعا و مناجات همگانی بوده است. در علم بیولوژی با وجود اینکه ویروس را به عنوان یک موجود زنده در نظر نمی گیرند اما مشهوریتی جهانی پیدا کرده و مهمان ناخوانده اکثر جوامع گردیده است.

ایثار گران عرصه بهداشت و درمان، در جهت حفظ بقاء و تامین سعادت هم نوع خود به تکاپو افتاده تا مرهمی بر التیام ناشی از زیان های کرونایی را بیابند. علاوه بر این این روزا در فضای مجازی ایران،کرونا به عنوان عاملی چالش برانگیز در ارزش های مدرن و سنتی ایران به شمار رفته است و در ستایش علم و نکوهش دین قلم های زیادی زده شده است.

حال سوال اساسی که مطرح می گردد این است که آیا به تناسب موقعیت ها پیش رفتن و برجستگی یکی از جلوه های تمدن بشری (دین،علم،فلسفه، هنر و ادبیات )در برهه ای زمان دال بر ارجحیت مطلق آن به شمار می رود و بی اعتباری سایر حوزه ها را در پی دارد؟ در پاسخ به این سوال لازم است چنین گفت که واقعیت ها(فیزیکی،زیستی،معنوی) به شکلی کلی در ارتباط و پیوستگی ناگسستنی با هم موجودیت می یابند و تامین سعادت بشری تنها در سایه ی تمامی جلوه های تمدن امکان پذیر خواهد بود. دنیای مدرن که دو بنیاد اصلی آن عقل و علم و طرد متافیزیک بود علی رغم مزایای آن، مسبب مشکلات عدیده ای از جمله وقوع جنگ و خشونت، بحران های زیست محیطی و انسانی بوده است. فلذا رنگ باختن دین و معنویت در بروز این مشکلات بی تاثیر نبود ه است .

بنابراین علم و عقل را به تنهایی ناجی بر شمردن نه تنها تضمین کننده سعادت بشری نیست بلکه شقاوت آن را به دنبال خواهد داشت. نگارنده این سطور بر آن است که راه سعادت جامعه بشری با گریز از افراط گری و رو کردن به تعادل و توازن می گذرد. فلذا سزاوار است نگاهی مکملی به جلوه های تمدن لحاظ گردد و متناسب با جوهر و ماهیت هر کدام، توقع در گره گشایی مسائل و مشکلات داشته باشیم.

یا به تعبیر شیخ محمود شبستری:

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست
که هر چیزی به جای خویش نیکوست

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :