پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

وسواسی ها تقریبا همیشه از رعایت نکردن دیگران دلخور ورنجیده خاطر هستند و از زمین وزمان شکایت می کنند. بعضی از نویسندگان معتقدند، ریشه وسواس احساس گناه بوده و درواقع فرد وسواسی تلاش می کند خود را از گناهان پاک نماید که این احساس با شستشو، کمی تسکین می یابد. قرار دادن قاشق در پلاستیک، همراه داشتن روزنامه وحوله، همراه داشتن انواع ضدعفونی کننده ها ، قرار دادن لباس ها در پوشش های متعدد و قفل کردن، همراه داشتن دستکش، اجازه دسترسی ندادن و… جزو عادت های رفتاری افراد وسواسی است.

نصیحتی برای خودم
وسواس
سیدغلامعباس موسوی نژاد؛ گاهی افرادی را می بینیم که رنجور وعصبی هستند. دایما به شستن دست ولباس، وسایل مورد استفاده و.. مشغولند. شاید افرادی را دیده باشید که ساعت ها در حمام می مانند.
ساعت های بسیاری از شبانه روز را درکنار شیر آب و درحال شستن وخشک نمودن وضدعفونی کردن می گذرانند. دایما از انواع ضدعفونی ها وپاک کننده ها سخن می گویند. تقریبا تحملشان سخت وطاقت فرساست. معمولا حضورشان در کنار دیگران موجب استرس وزحمت در بین بستگان است. افراد وسواسی، تقریبا نسبت به هر موضوعی دقیق هستند وهرچیزی را باجزئیات به خاطر می سپارند و مرکز توجه ذهنی آنها، مسایل بهداشتی بوده ودایما از نظافت سخن می گویند.
وسواس، درفرهنگ عمومی ما، نوعی بیماری محسوب می شود.درفرهنگ ما برای مبارزه با وسواس، راه مقابله وتحقیر در پیش گرفته می شوند. خصوصا افرادی که بهداشت فردی را رعایت نمی کنند، درتمسخر افراد وسواسی،پیشقدم هستند.
معمولا مردم، افراد وسواسی را از خود می رانند وکمتر تمایل به همنشینی و همراهی با آنها را دارند. هرچند درفرهنگ عمومی ما بسیاری از عادات خوب رفتاری مورد تمسخر واقع می شود وبصورت خرده فرهنگ درآمده است. درجامعه ما، عدم رعایت بهداشت عمومیت بیشتری دارد. تمسخر یکی از رویکردهای تقریبا جاافتاده در فرهنگ رفتاری ما ایرانیهاست. استفاده از الفاظی مانند: کوتوله، غربتی، پشمالو، چاقه، لاغره و… اصطلاحاتیست که برای تمسخر دیگران بکار برده می شوند. شکل وقیافه افراد و کوتاهی وبلندی قد و رنگ پوست افراد، مورد توجه قرار می گیرد و بسیاری را دوستان وبستگان را با این عناوین می شناسیم. ظاهراً مردم ما، عادت کرده اند که همه مثل خودشان باشند.

توگویی، خود معیار وخط کش ومحور جهانند و منظومه شمسی، به دورآنها می چرخد و هرکسی شبیه آنان نبود، باید از صحنه روزگار، محو شود. دوستی داشتم که از سال ۶۱ تا کنون معلم بوده ودانش آموزان زیادی را تربیت کرده ولی، درتمام این مدت، هیچ دانش آموزی را بغل نکرده و یا نبوسیده که مبادا، بیمارشده و یا لباسش آلوده شود. مهمترین تفاوت وسواسی ها، این است که مرکز توجهشان، مسایل بهداشتی بوده ودایماً از آن سخن می رانند. اگر کسی بتواند مرکزتوجه افراد وسواسی را تغییر بدهد، درواقع وسواسشان را درمان کرده است. اگر با فرد وسواسی سروکار دارید، سعی نکنید سربه سرشان بگذارید تا این عادت را رها کنند، بلکه سعی کنید اعتمادشان را جلب کنید. فرد وسواسی، فقط به کمی توجه واعتماد، نیاز دارد. اگر فردی وسواسی می شناسید و به حرفهایش توجه کنید، می بینید که درتمام مکالماتش از کسانی سخن می گوید که رعایتش کرده اند. افراد وسواسی، نوعی نفرت وکینه، نسبت به افرادی که رعایتشان نمی کنند و یا سربه سرشان می گذارند، در درونشان دارند. دشمن اصلی فرد وسواسی، افراد شلخته وبی نظم و بی توجه است.

تقریبا نقطه مشترک مورد تنفر افراد وسواسی، مرطوب بودن است. دست مرطوب، صندلی مرطوب، لباس و هر چیزی که احساس کنند بیشتر به وجودشان نفوذ می کند. اگر دستتان مرطوب است، از وسواسی ها فاصله بگیرید. حساسیت به صدا ها یکی دیگر از ویژگی های آنهاست. شاید باورش سخت باشد که وسواسی ها، درکنار یک هواپیما ایستاده اند، اما صدای فین کردن کسی را در دستشویی، آب دهان انداختن دیگری را در باند فرودگاه، متوجه می شوند و شروع به تصویرسازی وتخیل می کنند وحالشان بد می شود. آنها فرضیه ای در ذهن دارند وتمام تلاسشان را می کنند، آنرا به دیگران ثابت کنند. افراد وسواسی گویی نوعی فیلترذهنی دارند که نسبت به صداهای چندش آور، نسبت به کارهای تهوع آور حساس است .

گویی تمام نواهای خوش و الحان زیبای پرندگان خوش آواز، در ذهنشان، نادیده گرفته می شود ودر نظر آنان، صدای چندش سرفه کردن، صدای غالب جهان اطراف ماست. وسواسی ها، تنهایی را بیشتر از حضور در جمع دوست دارند زیرا در تنهایی کنترل اوضاع دست خودشان بوده وخودشان تنها کسی هستند که قبولش دارند. آنها حتی، با کنجکاوی و تلاش، عیبی در دیگر وسواسی ها پیدا می کنند تا آنها را دوست نداشته باشند. از حضورمیهمان خصوصا کودکان و کهنسالان که در نظافت دقت کمتری دارند، در عذابند. چون نمی توانند میهمان را به دلخواه خویش مقید سازند تا از قوانین آنها پیروی کند. وسواسی ها لازمست یه کودک نامرتب ویا کثیف ببینند تا از پدر ومادر وجد اندر جدِ آن خانواده بیزار شوند. آزاردهنده ترین افراد از نظر وسواسی ها، آدمهای تنبل وبی مبالاتی هستند که اغلب سعی دارند تمیز نبودنشان را توجیه کنند.
درفرهنگ ما، رعایت حریم خصوصی افراد تقریبا کم رنگ است. بارها مشاهده شده که لوازم شخصی مانند مسواک وحوله افراد وسواسی، مورد استفاده دیگران قرار می گیرد و حتی به این امر افتخار می کنند و گاهی نقل مجلس برای شوخی کردن با دیگران است. دربعضی شهرها، افراد بی مبالاتی هستند که تلاش می کنند با استفاده از وسایل شخصی افراد وسواسی، آنها را درمان کنند. البته منظور آنها از درمان، شبیه کردن به خوشان است.
وسواسی ها تقریبا همیشه از رعایت نکردن دیگران دلخور ورنجیده خاطر هستند و از زمین وزمان شکایت می کنند. بعضی از نویسندگان معتقدند، ریشه وسواس احساس گناه بوده و درواقع فرد وسواسی تلاش می کند خود را از گناهان پاک نماید که این احساس با شستشو، کمی تسکین می یابد. قرار دادن قاشق در پلاستیک، همراه داشتن روزنامه وحوله، همراه داشتن انواع ضدعفونی کننده ها ، قرار دادن لباس ها در پوشش های متعدد و قفل کردن، همراه داشتن دستکش، اجازه دسترسی ندادن و… جزو عادت های رفتاری افراد وسواسی است.
افراد وسواسی را تحریک نکنیم، حریمشان را محترم بشماریم و اعتمادشان را جلب کنیم تا زندگی بهتری را تجربه کنند. آنها انسانهایی خاص هستند و دوست دارند مورد توجه قرار گرفته ودیگران هم به خاص بودنشان، اقرار کنند. شما هم خاص بودنشان را بپذیرید و با آنان مهربان باشید.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :