پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

دو فرهنگی  گچسارانی با ابتکاری جالب علائم کرونایی را با علائم راهنمایی و رانندگی و بازی مار پله ویژه دانش آموزان را طراحی کردند.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، آموزش وپرورش گچساران گفت: فاطمه وادی زاده معاون پرورشی دبیرستان شاهد در دوگنبدان برای توجه بیشتر مردم به هشدار‌های کرونایی، نشانه‌های راهنمایی، شبیه علائم راهنمایی ورانندگی ایجاد کرد.
ایوب مقیمی افزود: خانم وادی زاده دارای ۱۶ سال سابقه کار و معاون پرورشی این اداره است.
وی ادامه داد: تهیه جدول کلمات با عنوان کرونا توسط جهانبخش عبدی و طراحی بازی مارپله با موضوع کرونا توسط فاطمه اله کرم پور از فرهنگیان گچسارانی از دیگر ابتکارات پیشگیرانه کرونایی برای فرهنگیان و دانش آموزان است.
خانم فاطمه وادی زاده هدف خود از اجرای این طرح را هشدار به همشهریان برای جلوگیری ازرفتن به سفر وماندن در خانه عنوان کرد.
وی افزود: این علائم با محتوای “جاده ویروس دارد به سفر نرویم” و “خطر ویروس را باخود نبریم” وتوصیه‌های عمومی وغلبه بر استرس کرونا تهیه شده است.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :