پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد(sobhekherad.ir)

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد از باشت حبیبی ریاست محترم اداره پست شهرستان باشت گفت: درسال ۹۸تعداد۴۶۱۲مرسوله ازاداره پست باشت به سایرنقاط ارسال شدو۱۷۰۴۰مرسوله توسط این اداره توسط نامه رسان توزیع گردید.

حبیبی افزود اداره پست باشت خدماتی نظیر ارسال مرسولات به صورت پیشتازوسفارشی وامانت و توزیع مرسولات وهمچنین صدور کدپستی شهری وروستایی رابه همشهریان ارائه می کند که درسال ۹۸تعداد۴۶۱۲مرسوله به سایرنقاط ارسال شدو۱۷۰۴۰مرسوله درسطح شهرستان توزیع گردیدکه نسبت به سال ۹۷رشد۱۰۰درصدی داشته است.

وی همچنین گفت باتوجه به اینکه دفترپست باشت یکی از قدیمی ترین ادارات درسطح شهرستان میباشدمتاسفانه دفترمحسوب میشودوازامتیازهایی برخوردارنمیشودواگرمسؤولین بتواننداداراتی نظیر اداره ثبت واسنادوسوء پیشینه را وارد شهرستان کنندیقینا دفترپست باشت میتوانست خدمات بیشتری را به همشهریان ارائه کند

پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد(sobhekherad.ir)

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :