پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

تاجگردون بودجه می داند و راه های تقسیم بودجه را می داند , او را نه تنها اصلاح طلبان که اصولگرایان معقول و منصف نیز تحسین می کنند ،وقت جبهه و جهاد در سنگر در دفاع از مرزها بود و در ایام جوانی ریاست یکی از مهم ترین ادارات اقتصادی بودجه ای استان های کهگیلویه وبویراحمد و فارس بر عهده داشت ودر دوران باشکوه و پررونق دولت اصلاحات از ارکان اساسی و مهم برنامه ریزی و بودجه دولت بود و هم در دهه اخیر دو بار توانست با رای اکثریت مردم به بهارستان برود و این بار نیز با اعتماد شورای نگهبان و تکبه بر رای گسترده مردم برای سومین دوره پیاپی راهی بهارستان شد ؛اتفاق و روندی که برای زاکانی ها و نجابت ها قابل تحمل نبود و شمشیر را برای مقابله با وی از رو بستند.

تحریریه صبح خرد ؛ جنگ نابرابر ،همه در برابر یک نفر ؛ تاجگردون زاگرس در مقابل تمامیت خواهی برخی چهره های تندروی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با برچسب های ناروا سعی دارند وی را از مجلس حذف یا حداقل راه رسیدن به ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را دشوار کنند.اتفاق تلخی که می تواند وزن مجلس یازدهم را به شدت تقلیل دهد چرا که غلام تاجگردون به تنهای بخش زیادی از کم وزنی مجلس فعلی را جبران می کند.

سریال برخورد سلیقه ای با فرزندان شایسته و پرنفوذ زاگرس نشین تلخ گزنده و تهوع آوره است چه اتفاقی که برای صفدر حسینی به بهانه رسانه ای کردن فساد اتفاق افتاد چه شو نمایشی برخورد با مدیران بازنشسته که باعث حذف منطقه ای افشانی شد و چه جبهه گیری برخی تمامیت خواهانی که با حداقل رای مردم به سبب حذف چهره های توانمند اصلاح طلب به مجلس یازدهم راه یافتند برای حذف غلام تاجگردون هر کدام به تنهایی کدهای هستند که نشان می دهد همه این اتفاقات صرفا برای حذف این چهره ها بود.

تاجگردون بودجه می داند و راه های تقسیم بودجه را می داند , او را نه تنها اصلاح طلبان که اصولگرایان معقول و منصف نیز تحسین می کنند ،وقت جبهه و جهاد در سنگر در دفاع از مرزها بود و در ایام جوانی ریاست یکی از مهم ترین ادارات اقتصادی بودجه ای استان های کهگیلویه وبویراحمد و فارس بر عهده داشت ودر دوران باشکوه و پررونق دولت اصلاحات از ارکان اساسی و مهم برنامه ریزی و بودجه دولت بود و هم در دهه اخیر دو بار توانست با رای اکثریت مردم به بهارستان برود و این بار نیز با اعتماد شورای نگهبان و تکبه بر رای گسترده مردم برای سومین دوره پیاپی راهی بهارستان شد ؛اتفاق و روندی که برای زاکانی ها و نجابت ها قابل تحمل نبود و شمشیر را برای مقابله با وی از رو بستند.

برای مجلسی که میخواهد تاجگردون را علی رغم رای اکثریت مردم حذف کند باید مرثیه خواند و برای کسانی که با حداقل رای مردم و با توجه به نبود هیچ رقیب قدری در یک بازی یک طرفه با داوری یک طرفه (یک دونده یک برنده) می خواهند غلام تاجگردون را حذف کنند باید دعای سلامتی نفس و عقل زمزمه کرد.

داستان تلخ حذف نخبگان و چهره های ملی زاگرس نشین ادامه دارد و از نمایندگان زاگرس نشین خاصا دو نماینده دیگر استان حمایت از غلام تاجگردون را طلب می کنیم و امیدواریم تاجگردون در مجلس بماند و مهم تر از آن به مانند دو مجلس قبل اثرگذار و مهم باشد.

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :