پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

عشق ؛علاقه ؛وارادتِ همه بسیجیان وفرمانده ها به عموآخش

کوه های کردستان درفراق عموآخش گریان هستند………………..

روایت یک هم رزم از شهید سید حبیب الله آخش  ؛ چریک پیر؛ مجاهد خستگی ناپذیر؛ فرمانده چابک سوار؛ تک تیر انداز نامی ونام دار؛ نقطه زن قله های کردستان علی رغم
سن وسال بالایی که داشت باوسایل شخصی ازقبیل پتو لباس اورکت لباسهاوتجهیزات نظامی، آرپیجی، گلوله آرپیجی و آذوقه قریب به ۳۵کیلو شاید هم بیشتر از مقر گردو ازطریق پل امام رضا از ارتفاعات صعب العبور پراز موانع مصنوعی و طبیعی ؛ومیدانهای مین؛ جادهای پراز پیچ خم ؛ پستی وبلندی ؛ زیر سرمای شدید ومنفی ۲۰درجه زیرصفر ؛ وبارش برف شدید، کولاک وسرمای یخبندان ؛ مسافتی بین ۶الی ۸کیلومتر جاده گِلی ؛ همراه با آب گِلهای چسبنده ،تا دامنه کوه کوجارراپیاده طی نمود ؛ اما همچنان پر انرژی قبراق سرحال وباعث قوت ؛ امید ؛ نشاط ؛ دلگرمی فرماندهان وبسیجیان بود عمو آخش آنقدر مقتدر شجاع بانشاط الگوو یک مدیر
به معنای واقعی مردمی بودندکه درجنگ هم برای رزمندگان وهم برای فرماندهان ازهمه لحاظ هم راهکار میدادند هم روحیه میدادندهم امیدی بود
هم قوتی بود هم همرزم بود وهم پدری دلسوز ومهربان
برای همه رزمندگان ، تدابیرایشون درجنگ زبان زد رزمندگان وفرماندهان بوده وهست چهره شاداب وخندان وبانشاط عمو آخش تمام سختیهای مسیر ناهموارزیرشدت بارش شدید برف وکولاک ویخبندان جاده گِلی چموش وملوچ خسته کنند که مانع حرکت رزمندگان می شد اما
گامهای استوارهمراه بازهد تقوا ؛ واخلاص ؛ معنویت توسل ؛ توکل ؛ ویاری جستن از خداوند متعال واهلبیت ؛ عین خون که به بدن تزریق کنی همانطور انرژی، روحیه
مقاومت، تحمل و بردباری در برابر سختیها ؛ وناملایمات ؛
را به رزمندگان وفرماندهان
تزریق میکردند؛ وجود عمو آخش درجای جای کردستان ؛منشا خیروبرکت بود ؛حتی در آن شدت سرما و باد شدید همراه بابرف وکولاک ویخبندان وصل وطراوت یقین عشق مانع قطع ارتباط با معبود خود نشد و زیر ریزش شدید برف درحال راه رفتن نماز شب را زمزمه می کرد
این مصداق پاک ؛جمله زیبای پیر مراد خویش؛ که فرمودند؛ بسیج میقات پا برهنگان ؛ومعراج اندیشه پاک اسلامی هست ؛این عزت، سربلندی اقتدار،افتخار ،شجاعت خستگی ناپذیری، مجاهده ،دلاوری دردفاع از میهن وکشور پیرجبهه برای همیشه بایاد ونام نیک درتاریخ کهگیلویه پایدار وماندگار خواهد ماند

شادی روح شهدا امام شهدا بویژه روح شهید سیدحبیب اللله آخش سلامتی مجاهدان وخادمان بی منت مردان بی ادعا فرزندان روح الله صلوات بر محمد وال محمد التماس دعا

به شرط حیات ادامه دارد

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :