پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(جمانیوز)

محمود مومن نسب مدیرکل پدافند غیرعامل استان معتقد است از این حوزه حمایت فکری لازم صورت نمی گیرد وانتظار است افراد صاحب نظر بدون چشمداشت با حوزه پدافند غیرعامل همکاری کنند

به گزارش“صبح خرد”(جمانیوز)، حوزه پدافند غیرعامل شامل مجموعه ای از اقدامات غیرمسلحانه وغیرنظامی است که موجب کاهش آسیب پذیریمومن نسب  وتسهیل مدیریت بحران وارتقای پایداری ملی می شود ومهمترین هدف آن صیانت وحفاظت از جان انسان ها و سرمایه های ملی وکلان کشوری می باشد.

محمود مومن نسب مدیرکل پدافند غیرعامل استان معتقد است از این حوزه حمایت فکری لازم صورت نمی گیرد وانتظار است افراد صاحب نظر بدون چشمداشت با حوزه پدافند غیرعامل همکاری کنند.برای آشنایی بیشتر با حوزه پدافند غیرعامل مصاحبه ای با محمود مومن نسب مدیرکل پدافند غیرعامل استان انجام دادیم که در ادامه می آید؛

 ***تعریف اجمالی از پدافند غیرعامل ارائه دهید؟

پدافند غیرعامل عبارت است از تمهیدات واقدامات غیرمسلحانه وبدون استفاده از جنگ افزارجهت ارتقای پایدار،افزایش بازدارندگی،کاهش آسیب پذیری،تداوم عادی فعالیت ها وخدمات وتسهیل مدیریت بحران،کلمه پد از لحاظ لغوی یعنی ضد و کلمه آفند به معنای حمله و جنگ است،که پدافند غیر عامل بصورت غیرمسلحانه ،غیرنظامی وصلح جویانه می باشد وتفاوت آن با پدافند عامل درهمین مسئله است.

***اصول پدافند غیرعامل را بیان کنید؟

پدافند غیر عامل اصول متفاوتی دارد،که از جمله این اصول استتار،اختفاء،اعلام خبر،هشدار،جانمایی و..است که در شرایط کنونی اصل جانمایی ومکان یابی از منظر پدافند غیرعامل حائزاهمیت است یعنی درنظر گرفتن آمایش سرزمین،جغرافیا وفضا دربرنامه ریزی ها،چرا که اگر جانمایی و مکان یابی در تمامی بخش ها صورت گیرد توان بازدارندگی وارتقای پایداری ملی را مقابل هر نوع تهدید مصون سازی می شود.

***ماهیت اساسی پدافند غیرعامل برچه مبنایی است؟

ماهیت اساسی پدافند غیرعامل دربرنامه ریزی،سیاست گذاری،نظارت ،هماهنگی،آینده نگری ،آینده پژوهی واعلام خبر است وکارهای عملیاتی بر عهده دستگاه های اجرایی نظیر مدیریت بحران است،کار پدافند غیرعامل اعلام وهشدار دادن است،بطور مثال ما با توجه به رشد جمعیت درشهر یاسوج وگردشگر پذیربودن این شهر به مسئولان وبرنامه ریزان هشدار داده ایم که دو پل موجود با توجه به وضعیت شهر پاسخگو نیست .

***مهمترین اهداف حوزه پدافند غیرعامل چیست؟

مهمترین اهداف پدافند غیرعامل با مولفه های امنیت ملی گره خورده ومهمترین هدف آن صیانت وحفاظت از جان انسان ها است وحفاظت وصیانت از سرمایه های ملی وکلان کشوری اعم از مادی ومعنوی وبرنامه ریزی برای استقلال ،خودکفایی وحاکمیت کشوراست.

 

***پدافند غیرعامل چه وظایف ورویکردهایی دارد؟

پدافند غیر عامل همه بخش های جامعه را دربر می گیرد،ولی ازنظر وظیفه ای پدافند غیرعامل هشت رویکرد را در بخش های مختلف جامعه دنبال می کند، که ازجمله این رویکردها کالبدی (زیربنایی)فنی مهندسی، نظارت،سایبری (فناوری اطلاعات،امنیت شبکه وفضای مجازی)پدافند برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی،پدافند برنامه ریزی شیمیایی،پدافند برنامه ریزی پرتوی ،پدافند مردم محور وپدافند آمادگی در بخش های مختلف است،که پدافند آمادگی در بخش های مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است وامروزه باید مدیران ومسئولان این مسئله را دستور کار خود قرار دهند.

***چه اقدامات وبرنامه هایی تا کنون در حوزه پدافند غیرعامل استان انجام شده؟

باید الزامات وملاحظات پدافند غیرعامل مدنظر قرار گیرد،این حوزه از سال ۹۰شروع به کار کرد وبنده درسال ۹۲ بعنوان مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری منصوب شدم وتا قبل از این تاریخ فقط یک اتاق به پدافند غیرعامل اختصاص یافته بود، ولی اکنون با حمایت استاندار واعتقاد وی به مقوله پدافند غیرعامل ما دربخش های مختلف ۹ نفر نیرو داریم،بنابراین از جمله مهمترین اقدامات انجام گرفته تجهیز وتکمیل خود حوزه پدافند غیرعامل ،فعال سازی شورای پدافند غیرعامل با برگزاری۲۴ جلسه شورا ،تشکیل ۱۳ کارگروه ،فعال کردن قرارگاه سایبری وزیستی،فعال کردن قرارگاه نظام فنی ومهندسی،برگزاری ۴۰۰ هزار نفر ساعت دوره های آموزشی ،نظارت بر اجرای مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان ،جذب دوشرکت مهندسی مشاور،اقدام جهت فعال سازی انجن علمی ونخبگی وهمچنین تهیه سند راهبردی پدافند غیرعامل راه وشهرسازی،آب وانرژی ومدیریت شهری به کمک کارگروه های مربوطه ،تالیف دوکتاب در حوزه پدافند غیرعامل می باشد، درمجموع وظیفه حوزه پدافند غیرعامل اجرایی نیست، بلکه نظارت وسیاست گذاری درحوزه های مختلف است به همین خاطر ما عملکرد نمره ای ومیدانی نداریم.

***آیا مقوله پدافند غیر عامل در دستگاهع های اجرایی مورد توجه قرارگرفته وهمکاری لازم صورت می گیرد؟

هرچند بخش زیادی از مدیران استان تفکر مثبت ومطلوبی درباره پدافند غیرعامل دارند ولی مدیرانی نیز هستند که اعتقاد وباوری به اهمیت مقوله پدافند غیرعامل واین رشته درحوزه جامعه ندارند وگاهی اوقات در پنهان کارشکنی می کنند وترسو هستند  که علاوه بر حمایت نکردن  این حوزه را نیز نادیده می گیرند که باید به آنان گفت که درخطای تاریخی قرار دارند. اگر قراراست مصونیت سازی را باور کنیم، باید برای تمامی حوزه ها تهدید رویکرد پدافندی وژن دفاعی آماده کنیم نباید منتظر واقعه باشیم باید آمادگی ایجاد شود

***تشکیلات سازمانی پدافند غیرعامل در استان به چه شکل است؟

تشکیلات پدافند غیرعامل شامل شورای پدافند غیرعامل به ریاست استاندار،۱۳ کارگروه،۲ قرارگاه است که درتمامی دستگاه های اجرایی یک نفر از عوامل اجرایی بعنوان دبیر پدافند غیرعامل انجام وظیفه می کنند وطبق قانون مدیردستگاه اجرایی مسئول نهایی پدافند غیرعامل در دستگاه مربوطه می باشد،در شهرستان ها نیز شورای پدافند غیرعامل به ریاست فرمانداران تشکیل می شود.

***آیا در حوزه آسیب های اجتماعی مسئولیتی متوجه پدافند غیرعامل هست؟

ما نسبت به آسیب های اجتماعی نیز اعلام خبر وهشدار می کنیم چرا که صیانت از جان انسان ها از جمله اهداف حوزه پدافند غیرعامل است،باید گفت ما کارمدیریت بحران راتسهیل می کنیم وبه نوعی نقش مکمل را ایفا می کنیم.

***در حوزه پدافند غیرعامل درآینده چه برنامه هایی دارید؟

در شش حوزه دنبال برنامه ریزی هستیم اگر مسئولین مساعدت وباور داشته باشند یک تیم دانشگاهی از افراد صاحب نظره وخبره در حوزه سایبری تشکیل دهیم،که انتظاراین است که افراد صاحب نظر بدون چشمداشت با ما همکاری کنند،حوزه پدافند غیرعامل جای کار دارد، ولی حمایت فکری وجود ندارد، از دیگر اولویت ها وبرنامه های ما برگزاری رزمایش ها،همایش ها وکلاس ها می باشدوهمچنین اگر همکاری لازم صورت گیرد قصد داریم یک دوره آموزشی تخصصی را برای خبرنگاران دربخش های مختلف برگزار کنیم.اقدام به تهیه چک لیست ساختمان برای تقویت ونظارت وارتقای ایمنی برای مبحث ۲۱ ساختمان ،برگزاری نمایشگاه مشترک از کارگروه های ۱۳ گانه وقرارگاه ۲ گانه از جمله دیگر برنامه های این حوزه است.

***مهمترین برنامه ها واهداف حوزه پدافند غیرعامل در هفته پدافند غیرعامل چیست؟

هفته پدافند غیرعامل از ۲ تا ۸ آبان را شامل می شود،که دراین هفته سعی برآشنایی وشناساندن مردم با مفاهیم ومحورهای پدافند غیرعامل است ،برنامه هایی نیز در رادیو وتلویزیون برنامه ریزی شده،مهمترین اهداف حوزه پدافند غیرعامل در این هفته تبیین مفاهیم وفرهنگ پدافند غیرعامل درباور عمومی ودستگاهها وهمچنین ایجاد آرامش،امنیت ورضایت درمردم وکاهش آسیب پذیری  درجامعه است.
وی درپایان پی ریزی بیش از ۱۰۰ برنامه وفعالیت فراگیروجامع در دستگاه های اجرایی،برپایی کارگاه های آموزشی،سخنرانی فرمانداران پیش از خطبه ها،دیداربا مسئولین استانی ،برگزاری شورای پدافند غیرعامل در ۸ آبان ماه باحضور یکی از معاونین سازمان پدافند غیرعامل کشور دراستان،برپایی همایش های تخصصی و…را ازجمله مهمترین برنامه های حوزه های پدافند غیرعامل عنوان کرد واز رئیس کل دادگستری استان،رئیس دانشگاه علوم پزشکی ومدیرکل آموزش وپرورش استان بخاطر همکاری وهمراهی با حوزه پدافند غیرعامل تجلیل کرد.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(جمانیوز)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :