آبگیری “سد چمشیر” تخلف است مخفیانه مخزن سد چمشیر را پر کرده و حالا تصاویرش را منتشر کردند

آبگیری “سد چمشیر” تخلف است مخفیانه مخزن سد چمشیر را پر کرده و حالا تصاویرش را منتشر کردند

محمد درویش، در واکنش به انتشار آبگیری سد چمشیر گفت : معمولا مراسم آبگیری سدها با بوق و کرنای فراوان برگزار می‌شود و عالی‌ترین مقامات را دعوت می‌کنند، به خصوص اینکه این سد پنجمین سد بزرگ ایران است ولی می‌بینیم که کاملا مخفیانه آبگیری را شروع کردند.؛