“یعقوب غفاری” و آیین خردورزی

“یعقوب غفاری” و آیین خردورزی

در طی این سالها با کوشش فراوان توانسته است آثار ارزشمندی در حوزه ی تاریخ ،فرهنگ بومی و زندگی اجتماعی ایلات به یادگار نهد. کتاب' تاریخ اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد" او یکی از آثار جاودان و مرجع قابل اعتمادی برای علاقمندان تاریخ، اجتماع و فرهنگ خواهدبود.؛