پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

چهره فرهنگی سیاسی کهگیلویه با نگاشت یادداشتی اخلاقی اجتماعی به نقد و تشریح ویژگی های افراد محافظه کار پرداخت و نوشت ؛ چنین افرادی خیلی محتاط هستند و همه چیز را می پایند.رابطه شان با همه برپایه منافع است.باید همه جا و پیش همه کس مورد تاییدقراربگیرند و کاری نکنندکه اشکالی درکارشون پیش بیاد که براشون زیان به بار بیاورد.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”؛ ادامه این یادداشت کوتاه گمحمود منطقیان” را در ادامه میخوانید؛

محمود منطقیان ؛محافظه کاری این است که همه تلاش و هوش و حواست این باشه که منافعه ات را حفظ کنی.هم چیزی را که داری،مانند پُست ومال، حفظ کنی و هم چیزی را که قرار است بهش برسی از دست ندهی.
اینها میان دو ترس زندگی می کنند،ترس از دست دادن و ترس به دست نیاوردن.
این است که چنین آدمهای منفعت اندیشی چهار چشمی مراقب گفتار و کردار و حرکات خود هستندکه کاری نکنند که چیزی را ازدست بدهند و یا به دست نیاورند.

چنین افرادی خیلی محتاط هستند و همه چیز را می پایند.رابطه شان با همه برپایه منافع است.باید همه جا و پیش همه کس مورد تاییدقرار بگیرند و کاری نکنند که اشکالی درکارشون پیش بیاد که براشون زیان به بار بیاورد.

کمتر اظهار عقیده شخصی و مستقل دارند و سعی می کنند بیشتر با نظردیگران موافقت نشان دهند و در تایید نظرها سربجنبانند.اینها همانهایی هستندکه به قول معروف جایی نمی خوابند که زیرپایشان تَر شود…

باگفتن اینکه “حرف و نظر شما درسته”،سعی می کنند با دیگران نزدیکی و موافقت خود را نشان دهند،آن هم با پاییدن شرایط…هرجا که اظهار نظر براشون مشکل باشه بیشتر سکوت می کنند و یا دو پهلو جواب می دهند.

اینگونه آدمها هرگز موضع شفاف و روشنی ندارند،چون فکر فردایشان را می کنند.مثل آب به شکل هرظرفی در می آیند تا هم نفعی را از دست ندهند و هم از زیان احتمالی جلوگیری کنند و بیشترسعی می کنند به کسان و گروهی نزدیک شوند که درزمان حال موقعیت و نفوذ دارند.

یعنی میزان برای آنها نفوذ و جایگاه گروه ها و افراد در زمان حال است.این افراد هرگز شفافیت ندارند و به خاطر حفظ منافع شخصی و یا خانوادگی خود،جرئت موضع گیری شفاف را درمسائل فکری وسیاسی ندارند ؛ به خصوص در حوزه سیاست سخت محتاط و محافظه کارند.اما همین ها هستند که بیشتر از همه،منافع هر گروه و شرایط خاص را بی سر و صد می برند.

هم مالی و هم پُست و مقام ،چون درست موقعی که دیگران درگیرند اینها منافع شان را آرام و بی غوغا دنبال می کنند و بهش می رسند و سعی می کنند جوری عمل کنند که هر گروهی آنها را به خودشون نزدیک بدونند و هرگروه که برنده شود اینها بدون معطلی به سراغشان می روند و خودرا به آنها نزدیک می کنند و نزدیک نشان می دهند،چون هواشناسی قوی دارند.خیلی ازمدیران و برخی از پیمانکاران و آنها که به دنبال پست اند و نمایندگی از این قماش اند… و….آری اینچنین است برادر……

محمود منطقیان

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :