پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

یک ملت چه خاطره ها با ربنای تو داشتند…. چه سحرها که با آهنگ دلنشین تو ،چشمان خمارآلودشون بیدار میگشت و چه غروب ها و افطارها که ربنای تو را در سفره گوش و نیوش می دادند…..

صبح خرد؛ ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود

شجریان و صدایی که ماندگار ماند…

فردوسی گفت :

بسی رنج بردم دراین سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی

شجریان ؛ پدر،هویت،صدا ،فرهنگ ،و حنجره یک ملت و تاریخ و تمدن یک کشور بوده وهست….

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

شجریان نمرده و هگز  نمی میرد………………………………..
او فقط چشم فروبست و به خواب ابدی رفت تا ناملایمات و بی مهرهای این دنیایی را دیگر مشاهده نکند….

یادت بخیر ، یک ملت چه خاطره ها با ربنای تو داشتند….چه سحرها که با آهنگ دلنشین تو ،چشمان خمارآلودشون بیدار میگشت
و چه غروب ها و افطارها که ربنای تو را در سفره گوش و نیوش می دادند…..

 

در ذهنمان ماندگاری بزرگ مرد و این را بدان هرگز هویت یک ملت زیرخاک نخواهد رفت… خاک این کشور و مردم این سرزمین از تو و افکار و باورهای تو محافظت خواهند کرد….

اسطوره موسیقی خاکم ؛ مرغان سحر این سرزمین ناله سر خواهند داد…. باران بر این سرزمین خواهد بارید.‌‌.‌‌‌…
تمامی برادرانت در این خاک بر روی برادر خود تفنگ نخواهند کشید ،و تفنگشان را زمین می گذارند.
و گلهای سرخ را از صمیم قلب و با مهربانی به یکدیگر تقدیم خواهند کرد…

خداحافظ پادشاه موسیقی سرزمینم….

آرام بخواب

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :