تاریخ انتشار : یکشنبه 30 مرداد 1401 - 15:36

جلسه شورای سلامت وامنیت موادغذایی

برگزاری اولین جلسه شورای سلامت وامنیت موادغذایی شهرستان باشت

برگزاری اولین جلسه شورای سلامت وامنیت موادغذایی شهرستان باشت
سلامت مردم از مهمترین مقوله های مورد توجه شورای سلامت وامنیت موادغذایی میباشد وخواستار بازدید های مستمرکارشناسان مربوطه ازمراکزمرتبط تهیه وتوزیع درارتباط با باسلامت مردم شد ودراین راه هیچ گونه کم کاری وسهل انگاری از هیچ اداره ونهادی قابل قبول نخواهد بود

پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد
به گزارش صبح خرد جلسه شورای سلامت وامنیت مواد غذایی بامحور کرونا ویروس باتوجه به حساسیت موضوع باحضورفرماندار،سرپرست شبکه بهداشت ودرمان، اعضاءشورای تامین، بخشداران، شهرداران ، روسای ادارات، سازمانها ونهادهای مربوطه درسالن جلسات فرمانداری باشت برگزار شد
سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باشت درابتدای این نشست به بررسی وپیگیری مصوبات جلسات قبل وهمچنین طرح موضوع سلامت وضرورت ارتقاءسطح سلامت بامشارکت کلیه آحاد وطبقات جامعه ، براهمیت مصوبات کارگروه سلامت وامنیت موادغذایی شهرستان تاکید کرد
دکتر عسکری علاوه برتشریح وتبیین موضوع سلامتی ، ضمن ارائه گزارش کاملی ازعملکردحوزه سلامت وخادمان سلامت شهرستان درخصوص بیماری کرونا ویروس واقدامات پیشگیرانه، خواستارمشارکت وهمکاری های برون بخشی (کلیه دستگاههای اجرایی ودولتی،سازمانها ونهادها ،مجموعه های ان جی اوها ومشارکت همگانی ومردم ) جهت ارتقاء شاخص ها وافزایش سطح سلامتی مردم درشهرستان شد ولازم است دربرنامه های کاری باتعامل هم قرار گیرد
وی گفت: دستورکارجدید جلسه شورای سلامت وامنیت مواد غذایی درخصوص آمادگی ومقابله با شیوع بیماری کرونا، بررسی مشکلات آب شرب حوزه شهری باشت وبوستان و روستاهای بخش مرکزی وبوستان، بررسی مشترک بیماریهای انسان ودام، جوانی جمعیت (صیانت ازخانواده) بوده که دراین خصوص بحث وتبادل نظر شد ودرسه ماهه اول امسال ۲۲مورد گازگرفتگی سگ درسطح شهرستان داشتیم وباید دراین مورد تصمیم گیری شود ودرسه ماهه اول امسال ۵مورد تب مالت درسطح شهرستان شناسایی وپیگیری شد،
عسکری افزود: وضعیت شهرستان باشت از لحاظ رنگ بندی وضعیت زرد کرونایی ودرپیک هفتم کرونا قرارداریم، وکرونا درسطح شهرستان واستان درحال افزایش وحالت صعودی دارد ومردم دراین مورد عادی انگاری می کنند وازمراجعه جهت تست خود داری میکنند وحدود ۴۰ درصد تست های انجام شده مثبت میباشد، دراین زمینه جلسات متعددی در سطح شبکه بهداشت ودرمان ،مراکز شهری وروستایی گرفته شد واقداماتی همچون تبلیغات محیطی وانتشارخبرهای کرونایی ،برپایی ایستگاه سلامت و تست کرونا وتزریق واکسن از طریق کادر بهداشت ودرمان وبهورزان دربین مردم روستاها وشهر، محل برگزاری نمازجمعه ، هیئت های عزاداری ، ادارت، نهادها وسازمانهای شهرستان انجام شد
فرماندارورئیس شورای سلامت شهرستان باشت هم گفت: سلامت مردم از مهمترین مقوله های مورد توجه شورای سلامت وامنیت موادغذایی میباشد وخواستار بازدید های مستمرکارشناسان مربوطه ازمراکزمرتبط تهیه وتوزیع درارتباط با باسلامت مردم شد ودراین راه هیچ گونه کم کاری وسهل انگاری از هیچ اداره ونهادی قابل قبول نخواهد بود
نادرگرامی ضمن تسلیت ایام محرم وهمچنین تبریک مناسبت های پیش رو در شهریور به خصوص روزپزشک ،کارمند، داروسازوهفته دولت گفت: باتوجه به اهمیت موضوع وضیت واکسیناسیون وکرونای شهرستان، وضعیت لوله های شکسته آب آشامیدنی وکلرزنی آب وهمچنین موضوع فاضلاب شهرباشت ، تعیین تکلیف درخصوص دامها وسگ های ولگرد درسطح شهروشهرستان، رسیدگی به وضعیت بهداشتی وکیفیت نانوایان شهرهای باشت وبوستان وروستاهای شهرستان دراین جلسه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد
گرامی افزود: از کلیه کسانی که به هرنحوی در مهارآتش کوههای شهرستان باشت همکاری لازم را بعمل آوردند تقدیروتشکر وتشکر میشود ومدیرانی که پای کار نبودند تذکرجهت ستاد مدیریت بحران ومدیران کل آنها ارسال میشود وبیماری کرونا شیوع پیداکرده است ،لازم است ادارات، نهادها وسازمانها با شبکه بهداشت ودرمان همکاری لازم راداشته باشند تااین بیماری کنترل شود
معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان باشت هم گفت: از ابتدای این بیماری تاکنون ۱۷۹۰۱ نمونه تست کرونا درشهرستان گرفته شدکه از این تعداد۴۴۳۸مورد مثبت اعلام شد و۳۳مورد مرگ کرونایی درشهرستان بوده است ودرسال ۱۴۰۱ کل تعداد نمونه های گرفته شده ۷۷۲مورد بوده تعداد موارد مثبت ۲۸۸مورد،ویک مورد مرگ کرونایی بوده است ،
پاکزادگفت: از ۷۷۲مورد نمونه تست گرفته شده ۵۰۶مورد آن درمرداد ماه بوده است ومواردمثبت مرداد ۲۲۳مورد بوده است که مردم باید بیشتر رعایت کنند وانتظار داریم نمونه گیری خصوصا درادرات با استقبال بیشتری انجام شود تا به قطع زنجیره انتقال کمک شود، ودردوزاول ۱۷۳۳۷واکسن تاکنون تزریق شده است ونوبت دوم ۱۵۶۳۴موردودر دوز سوم ۷۷۱۵مورد ودوزچهارم ۱۲۴۲مورد تزریق واکسن شده است ودردوز اول ودوم جزءشهرستانهای برتر بودیم ودوزسوم وچهارم متاسفانه نسبت به سایر شهرستانها عقب هستیم ومردم وکارکنان ادارات باید همکاری لازم رابرای تزریق واکسن کرونا بعمل بیاورندوپوشش واکسیناسیون در دوز اول ۸۱ درصد جمعیت بالای ۵سال در نوبت اول انجام شده ، و۷۰ درصد نوبت دوم و۴۶ درصد نوبت سوم و۸ درصد نوبت چهارم راانجام داده اند
عباسی سرپرست اداره آبفای شهرستان باشت هم گفت: درشهرستان ۴ دستگاه کلریناتور خراب ودچار مشکل شده است وتقاضای رفع مشکل به استان داده شده است ومتاسفانه هیچ اقدامی تاکنون انجام نشده است ،ودرمورد فقدان کپسول گازدرشهرباشت دومخزن آب وجود دارد که یک مورد بخاطر عدم برق رسانی ، حقیقتا هیچ اقدامی درمورد دستگاه کلرزنی انجام نگرفته است و کلربصورت خودکارانجام نمیشود،
وی گفت : ۸۰ روستا درسطح شهرستان وجود دارد با۸ نیروی اداره آبفاوکلی مشکلات ، وکلرزنی ها بصورت کامل تحویل شده وعلت کم کاری را پیگیر میشویم، وآبداران سهل انگاری دارند نه اینکه ندارند ولی متاسفانه از لحاظ درآمد مشکل داریم وادغام ادارات شهری وروستایی مشکلاتی رابرای ما درست کرده است، ودرمورد شکستگی های لوله یک جوشکار و۸۰ روستا ومشکلات مربوط به آن که باید چاره اندیشی شود، وبالای ۸۰ درصد شبکه آبرسانی روستاها فرسوده میباشد ومکاتبات لازم انجام شده است که امیدواریم دراین زمینه مورد کمک قرار بگیریم
حسینی شهردارباشت هم گفت: این شهرداری را با۲۰ میلیاردتومان بدهکاری تحویل گرفتیم و شهرداری توان پرداخت پول کارگران خود راندارد وکارخانه شن وماسه که از یکی منابع درآمدزایی بوده است معدن آن رو به اتمام است وباید برای آن محل یابی جدید وموافقت آن گرفته شود تابتوانیم به کمک این کارخانه مقداری از مشکلات راکاهش دهیم و میطلبد درمورد سگ های ولگرد و احشام داخل شهر باهمکاری وهمفکری درجهت خدمت به همشهریان گام برداریم.

پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد

خبرنگار: آیت اله ظفری

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.