ورزش چرام مظلوم مظلوم واقع شد/با این اعتبار پروژه های ورزشی چرام تعطیل می شود./امیدی به تکمیل استادیوم ورزشی چرام نیست

ورزش چرام مظلوم مظلوم واقع شد/با این اعتبار پروژه های ورزشی چرام تعطیل می شود./امیدی به تکمیل استادیوم ورزشی چرام نیست

وی با انتقاد از شرایط بودجه ای ورزش چرام گفت :امسال 300میلیون تومان گذاشتن که طبق تجربه سالهای قبل از این مبلغ شاید 20تا 30درصد تخصیص داده شود که عملا هیچ کاری نمی شود انجام داد .؛