شاهینی:  میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی  مورد رصد و پایش قرار می گیرد

شاهینی: میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی مورد رصد و پایش قرار می گیرد

سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی عضو روز یک شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در سالن شماره ۲ استانداری برگزار شد.؛