آتش دیوانه وار خائیز را می بلعد

آتش دیوانه وار خائیز را می بلعد

دو روز از آتش سوزی گسترده در جنگل های خاییز در کهگیلویه  می‌گذرد و شعله های آتشی که به جان جنگل های حفاظت شده خاییز افتاده مدام شعله می‌کشد، برای مهار این آتش سوزی اعزام بالگرد آبپاش و نیروهای مردمی به این منطقه ضروری است.؛