تعطیلی ادارات گچساران برای صرفه جویی برق

تعطیلی ادارات گچساران برای صرفه جویی برق

به گزارش”صبح خرد”،فرماندار گچساران گفت: دستگاه‌های اجرایی این شهرستان به دلیل مدیریت مصرف انرژی فردا پنجشنبه تعطیل شد. روانبخش دیهیمی خوب افزود: ‌با توجه به پیشنهاد کارگروه مدیریت تقاضا و مصرف انرژی و پیش‌بینی افزایش دما در پایان هفته‌ جاری، برای مدیریت مصرف بهینه انرژی مقرر شد فردا پنجشنبه بیست و یکم تیر همه دستگاه‌های