“صبح خرد”؛  امکان حیات در این سیاره، با احتمال وجود اقیانوس در زیر هیدروژن جوی و وجود دی متیل سولفید وجود دارد. دی متیل سولفید در زمین، توسط موجودات زنده‌ای به نام فیتوپلانگتون‌ها تولید می‌شود.
امکان حیات در یک سیاره جدید کشف شد!

اخیراً امکان حیات در یک سیاره جدید و فراخورشیدی به نام K2-18 b توسط تلسکوپ جیمز وب کشف شده است. کشف خود سیاره توسط تلسکوپ کپلر در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد؛ اما امکان بررسی‌های دقیق آن، تا پیش از ارسال جیمز وب ممکن نبود.

اگرچه ناسا در سال ۲۰۲۳ سیارات بسیار زیادی کشف کرد؛ ولیکن از میان آنها، سیارات کمی پتانسیل زندگی را دارند. سیاره جدید کشف شده را باید به لیست سیاراتی که در مقاله سیاره های مشابه زمین گفته بودیم اضافه کرد که در صورت علاقه می‌توانید آن مطلب را نیز بخوانید. کشف سیارات بیشتر با قابلیت زندگی، خبر بسیار خوبی برای آینده انسان محسوب می‌شود.

موقعیت این سیاره دارای امکان حیات

این سیاره را می‌توان جزو سیارات “هایسین” محسوب کرد. این مدل سیارات، دارای آب پرحرارت مایع و جوی هیدروژنی هستند. کلمه هایسین نیز، معنای خود را از حالت این سیارات گرفته است و به معنای “اقیانوس و هیدروژن” است. این نوع سیاره‌ها به دلیل فرض آب مایع در آنها، امکان حیات را در خود دارند. هرچند که اگر دمای این آب بسیار زیاد باشد، مشکل‌ساز خواهد بود.

سیاره K2-18 b ، در فاصله ۱۲۰ سال نوری از ما قرار گرفته و بسیار بزرگ‌تر و پرجرم‌تر از زمین است به‌طوری‌که جرم آن ۹ برابر سیاره ماست. این سیاره جدید به‌دور K2-18، یک نوع ستاره کوتوله قرمز چرخیده و از این نظر در بخش “کمربند زندگی” قرار می‌گیرد. این بخش، نواحی‌ای پیرامون ستاره‌ها هستند که در آنها احتمالاً آب به شکل مایع وجود داشته و درنتیجه، امکان حیات وجود دارد.

کشف امکان حیات در این سیاره با تلسکوپ جیمز وب

دلایل وجود زندگی در این سیاره

عموماً جستجوی زندگی، برای سیاراتی که دارای صخره بوده و ابعاد کوچک‌تری دارند انجام می‌شود؛ ولی حسن مهم سیارهای هایسین، امکان بررسی راحت‌تر جو آنهاست. ناسا پس از بررسی و تجربه و تحلیل این سیاره، اعلام کرد که با بیشتر بودن کربن‌دی‌اکسید و متان و کمتر بودن آمونیاک این سیاره، احتمال وجود اقیانوس در زیر لایه‌های هیدروژن جوی این سیاره وجود دارد.

وجود اقیانوس‌ها تنها عامل امیدواری به این سیاره نیست. بررسی اطلاعات جیمز وب، وجود ماده دی متیل سولفید را نیز تأیید کرد. این ماده، توسط فیتوپلانگتون‌های موجود در دریاهای زمین تولید می‌شود. هنوز مشخص نشده که مقدار این ترکیب تا چه اندازه است و منشأ زنده آن را تولید کرده است. از این نظر، “نیکو مادوسودان” ، ستاره‌شناس دانشگاه کمبریج، ضرورت بررسی‌های بیشتر داده‌های جیمز وب را گوشزد کرده است.

قرارگیری در کمربند زندگی، امکان حیات را در این سیاره ایجاد می‌کند.

سیارات مشابه دیگر

به جز سیاراتی که در مطلب سیارات مشابه زمین بیان شد، سیاره‌های دیگری نیز با امکان حیات یافته شده‌اند. یکی دیگر از این سیاره‌ها HAT-P-11b در صورت فلکی ماکیان است که نسبت به K2-18b ‌ کوچک‌تر بوده و تقریباً به‌اندازه سیاره نپتون در منظومه شمسی است. محققان احتمال وجود بخار آب را در این سیاره اعلام کرده‌اند.

سخن آخر

به کمک دقت سیاره جیمز وب، وجود عناصری مهم برای امکان حیات همچون آب در سیاره K2-18b محتمل فرض شده است. دی متیل سولفید نیز از مواد دیگر امیدوارکننده در این سیاره است که ممکن است توسط موجودات زنده تولید شده باشد. بررسی‌های صورت‌گرفته هنوز به یافته‌های دقیقی منجر نشده‌اند و محققان، امیدوارند روزی با اطمینان بیشتری نسبت به این سیاره جدید فراخورشیدی اطلاع دهند.